УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 6. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО (99-100 дні)

Тест № 2. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

Частина 1. УКРАЇНСЬКА МОВА

(результати виконання завдань цієї частини зараховуються як ДПА)

Завдання 1—10 мають но чотири варіанта відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильніш, на Вашу думку, варіант відповіді, познач ге нота в бланку А згідно і інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1*. Спрощення приголосних позначасіься на письмі в усіх словах рядка

А тиж..невий, пес..ливий, совіс..ний

Б діяльніс..ний, капус..няк. перс..ні

В віс..ник, шіс..десят, ненавис..ний

Г тенісне..ці, хрес..ний, щас..ливий

2*. М’який знак треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка

А кан..йон, дерз..кий, мал..ва, локал..ний

Б консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати

Г рибал..ство, погод..ся, прип’ят..ський, голівон..ці

3*. Правильно побудовано словосполучення

А по прізвищу Власенко

Б по формі нагадувати

В по шву прасувати

Г по формулі розраховувати

4*. Орфографічну помилку допущено в рядку

А Річард Левове серце

Б Гай Юлій Цезар

В Людвіг ван Бетховен

Г дон Базіліо

5*. У реченні

«У малярстві дат завжди кепкувала з мене, про(1)те я мав посвідчення художньої школи, і по стінах у моїй кімнаті на(2)видноті висіло декілька по(3)нікуди розмальованих грецьких ваз, плакуча береза і ще два чи три портрети: усе це маю свідчити про мою універсальність у малярських справах, а значить, і про не(4)аби(5)яку кваліфікацію» окремо треба писати слова на місці цифри

А 1

Б 2

В 3

Г 4

6*. НЕ відмінюються всі власні назви іншомовного походження в рядку

А Гете, Гойя, Дайте, Голсуорсі

Б Мерседес, Віардо, Долорес, Джеральдіна

В Шиллер, Арно, Готье, Шоу

Г Шеллі, Віньї, Дідро, Гальвані

Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.

(1)Я все любив осінь і люблю. (2)В садах ще пізні яблука дозрівають, на полях копи стоять і павути(н, нн)я понад стернями літає... (3)Снуйся, снуйся, нитко павутини... (4)Дуб ще не втратив зеленого листя, але липи, граби й буки вже пишаються своїм одягом золототка(н, нн)им. (5)Калина червоне намисто почепила, дике вино горить усіма переливами пурпуру... (6)Гарна тоді і багата осінь, вдумлива й задивле(н, нн)а в себе. (7)Та в деякий час як вона вже змінилась! (8)Натикала зів’ялого листя в розпуще(н, нн)і коси, нарвала сухих квіток повний подолок, вп’ялила мутні очі в сірувате небо, йде і заводить: «Ау, ау, ау!» (9)Сльози на землю падуть, на вулицях кисне болото... (За Б. Лепким).

7*. Фразеологізмом є вислів із тексту

А не втратив листа

Б пишаються одягом

В горить переливами

Г вп’ялила очі

8*. Із подвоєною приголосною пишеться слово з тексту

А золототка(н, нн)им

Б павути(н, нн)я

В розпуще(н, нн)і

Г задивле(н, нн)а

9*. НЕ порушено звичного порядку слів у реченні

А Липи, граби й буки вже пишаються своїм одягом золотавим.

Б Калина червоне намисто почепила.

В Дике вино горить усіма переливами пурпуру.

Г Гарна тоді і багата осінь, вдумлива й задивлена в себе.

10*. Стилістичною фігурою, використаною в побудові тексту, є

А антитеза

Б анафора

В епіфора

Г еліпс

Завданий 11—23 мають но п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

11*. Правильно побудовано речення

А Всупереч негоді змагання лижників цього дня на олімпіаді не проводилися.

Б Промова лауреата на церемонії нагородження мала абиякий успіх.

В Ситуація, безпечна непередбачуваними наслідками, вимагала термінових дій.

Г Незважаючи на нефаховість прийнятого рішення, воно не отримало підтримки колективу.

Д Незважаючи на молодість, він був своєрідним божком для товаришів, а для старших — незаперечним авторитетом.

12*. Прочитайте речення.

Місяць пропл(1)вав поміж рваним кущ(2)в'ям хмар, як лис ріденьким підліскам, то пірнав за білі кучугури, то вир(3)нав знову, здавалося, він скрадається до вел(4)чезного чорного замку, що стр(5)мить на кручі.

Літеру і треба писати замість цифри

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

13*. HE є часткою, і її слід писати окремо зі словом у рядку

А Річка (не)глибока, але стрімка.

Б (Не)має диму без вогню.

В Гріє душу (не)вгасимий вогонь.

Г (Не)хай перемагає любов.

Д Банк (не)мав підстав відмовити клієнтові в кредиті.

14*. Правильно вжито перше слово в словосполученні

А являється першопричиною

Б жилий фонд

В складає 10 відсотків

Г напрямок руху

Д виборна кампанія

15*. Підрядну означальну частину можна замінити дієприкметниковим зворотом у реченні

А Саме тоді й було прокладено Великий Чумацький Шлях, який подекуди перетинається зі знаменитим, знаним із давніх літописів «шляхом з варягу греки».

В Переді мною образ хрестительки Грузії рівноапостольної Ніно, яка повернула ворожі стріли в бік супостатів і розвіяла смертоносний смерч над Грузією.

В Неможливо без захвату спостерігати за вправними рухами старших жінок, які на звичайному яйці створюють мережене диво.

Г Цей герой — отака собі мізерна людина, яку доля поставила проти найбільших страхіть і почвар XX століття.

Д Основи нової науки заклав німецький зоолог Е. Геккель, який і ввів спеціальний термін для її позначення — екологія.

16*. Підкреслені букви позначають той самий звук у всіх словах рядка

А Потсдам, казка, збитки

Б Белград, ніготь, мигтіти

В Джорджтаун, лічба, частка

Г лакмус, ліки, паралель

Д кожух, голубка, хористка

17*. Цифри, на місцях яких погрібні коми в реченні «Офіцери кутаються в ковдри витонченими (1) вишуканими жестами аристократів, як колись їхні предки (2) римські патриції (3) куталися в тоги; у своїх ладно скроєних (4) шляхетських капелюшках вони мають зеленаві (5) червоні (6) й зозулясті пір’їнки — рештки їхньої краси й величі», правильно вказані в рядку

А 2, 3, 4, 5

Б 1, 2, 3, 5

В 2, 3, 5, 6

Г 1, 2, 3, 6

Д 1, 2, 3, 4

18*. Помилку в написанні прислівника допущено в реченні

А Антимонопольний комітет розглянув питання про надмір високі ціни на пальне.

Б Пожежу спричинила вкрай безвідповідальна поведінка мешканців будинку.

В Пропоновані агентством подорожі за кордон задовольняють потребам найвибагливіших туристів.

Г Міністерство обіцяє по змозі забезпечити підручниками соціально незахищений контингент учнів.

Д Кількість вступників на окремі технічні спеціальності збільшилася майже вдвічі.

19*. Правильно розставлено розділові знаки в реченні

А Виходило так, ніби якась невидима сила привела його сюди, щоб попрощатися з цим місцем, де промайнули кращі години його життя часів золотого дитинства, де зродилася думка з великого болю, і де особливо сильно билося серце, запалене вогнем великої віри й любові...

Б Багато з них справді навчилося трохи української мови: це був єдиний їхній здобуток на цій війні, і, може, саме тому населення ставилося до них із прихильністю й співчуттям.

В А по вулиці, там, за вікном, сунулись, не вгаваючи тупотіли колони — то відступали, відкочувались рештки італійської армії.

Г Доля ніби підіграла романтикові-пасажиру і здавалося б, звичайнісінький рейс Владивосток— Одеса сповнився неймовірних пригод і небезпек.

Д Колишні друзі переможно прямували кожен своїм шляхом, зв’язки увірвалися, і, оглядаючись назад, я почав розуміти: будинок треба починати наново, на голій землі.

20*. Правильно підкреслено літери на позначення наголошених голосних у всіх словах рядка

А аристократія, кілометр, експерт

Б бюрократія, партер, діалог

В індустрія, некролог, феномен

Г псевдонім, маркетинг, фарфор

Д бюлетень, ортопедія, жалюзі

21*. Із великої літери пишуться обидва слова в словосполученнях рядка

А (Д,д)алекий (С,с)хід, (С,с)хідна (Є,є)вропа

Б (К,к)ривий (Р,р)іг, (К,к)римський (П,п)івосгрів

В (К,к)авказький (Х,х)ребет, (Ж,ж)итні (Г,г)ори

Г (К,к)ам’яна (Б,б)алка, (Б,б)алканський (П,п)івострів

Д (Г,г)остра (М,м)огила, (С,с)ередземне (М,м)оре

22*. Неправильну відмінкову форму числівника містить рядок

А буклети для шестисот шістдесятьох учасників

Б надіслали семистам сорока кореспондентам

В запросили восьмисот п’ятдесятьох волонтерів

Г погодилися зі ста шістдесятьма пропозиціями

Д текст на восьмистах шістдесяти сторінках

23*. Прочитайте речення.

Того закону, вічного, правічного, що невідь-яким чином (1)війшов (2) нього. Сироватка ніколи не переступав, ходило по своєму кругу сонце, і ходив за ним він, ніде й ні (3) чому не переступаючи його законів, а також законів совісті, давніх звичаїв, які уклались (4) його душі (5) свій особливий лад.

Літеру в треба писати замість цифри

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

У завданнях 24—28 до кожною з чотирьох рядків інформації, позначених цифрою, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завчань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24*. З’ясуйте, яким членом кожного з речень є виділений у ньому іменник — із прикметником або без нього.

Член речення

Речення

1 присудок

А Стоять квіти наперекір заморозкам, нагадуючи голубуватий іній раннього приморозку.

2 означення

Б Біг я з важкеньким ранцем із школи.

3 додаток

В Ті піски і ті скали сотням тисяч Ізрайля синів домовиною стали.

4 обставина

Г Шлях поета до вершин творчості — дисципліна слова, лаконізм вислову, широкий словник, незупинне власне словотворення.

Д Перше дитяче враження — ніжна мамина пісня.

25*. З’ясуйте, якими частинами мови з виділені слова в реченні (цифра в дужках позначає наступне слово).

Сашко (1)змалечку був (2)навчений (3) всякого ремесла бо земля радувала своїми щедротами лише (4)роботящих.

А іменник

Б прикметник

В займенник

Г дієприкметник (форма дієслова)

Д прислівник

26*. Утворіть пари слів: «твірне — похідне».

1 віза

А візирка

2 візир

Б візуально

3 візит

В безвізовий

4 візуальний

Г візаві

Д візитер

27*. З’ясуйте види наведених простих речень.

Вид простого речення

Приклад

1 означено-особове

А Ходімо сядьмо.

2 неозначено-особове

Б А за дверима — холодний морок.

3 безособове

В Під Очаков погнали й Максима

4 двоскладне неповне

Г Я вхожу в княжий маєток.

Д Такого ще не творилось у нас на Україні.

28*. З'ясуйте, частинами яких складних речень є подані фрагменти.

Вид складного речення

1 складнопідрядне обставинне часу

2 складнопідрядне з'ясувальне

3 складнопідрядне порівняльне

4 безсполучникове

Фрагменти речень

А ... , як же вони зорганізують своє життя.

Б ...: як би не примітив хто!

В ..., як тільки прийдуть додому.

Г .... як це не дивно, ...

Д .... як не може нічого пісок великих пустель.

Читання й аналіз тексту

Завдання 29—36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.

Прочитайте текст і виконайте завдання 29—33.

Вертепне блазнювання старого Києва

(1—4) Ще якусь сотню років тому збірний образ видовищного Києва був цілковито іншим і являв собою гримучу суміш з усіляких балаганів, шапіто, потішних містечок, мандрівних ліліпутських театрів, циркових номерів і механічних вистав. Не помилюся, якщо скажу, що в ті часи наше місто каштанів охоче носило клаптикове вбрання відвертого комедіанта і блазня.

(5—8) Якщо говорити про балаганне мистецтво, то артисти цього жанру влаштовували виступи або у великому намел і, або ставили розбірний театр-балаган. Сучасні дослідники зі смутком кажуть про те, що в той час глядача часто захоплював не стільки зміст постановки, скільки строкатість і розмаїття сценічних ефектів.

(9—17) Ревним цензором блазнівського жанру була інтелігенція, котра в будь-якій постановці такого роду бачила лише грубе затуркування та одурювання мас. Згодом навіть саме слово «балаган» набуло зневажливого відтінку. У своїй «Малій енциклопедії київської старовини» відомий києвознавець Анатолій Макаров наводить таку виписку: «Майстерна рука, — писав «Киевский телеграф» про балагани 1876 р. перед університетом, — розмалювала їх на диво: ось вам літаючі дракони, розмальовані з голови до ніг вогняною фарбою, людина-карлик, яка проковтує людину-велетня, від якої видно тільки ноги, що теліпаються у велетенських чоботях, серед малопримітних «рогожних балаганчиків» (матер’яних наметів) траплялися також предтечі сучасного театру абсурду — маленькі балагани-пастки...».

(18—24) Зазвичай, розповідаючи про життя балаганів, неможливо не згадати про їхнє головне надбання — маріонетку, назва якої походить від ляльки, що зображувала Діву Марію (Marionette) у вертепних театрах Європи XVII століття. «Маріонетки... невдовзі виявили здібності до пародії», — говорить Олексій Рубинський на сторінках «Містичної сутності граючих ляльок». Київська маріонетка не зникала ніколи. «Але чистих маріонеток, — каже головний режисер Київського міського театру ляльок, Сергій Єфремов, — у нас практично немає. Справжня маріонетка дуже складна. У неї має бути до тридцяти ниток».

(25—31) Театр Петрушки потрапив в Україну у формі класичного персонажа казки: невідомо за яких обставин і в якому точно столітті. У старому Києві і на півдні України його почали називати Ванькою Ру-тю-тю або Ванькою Рататуєм (воїтелем). Російський Петрушка набув українського колориту. Київський Ванька Рататуй являв собою подільського ремісника, сценки з життя якого змушували глядачів народного театру заходитися реготом. «Дійство» із цим відверто балаганним персонажем можна було показувати будь-якої пори року (окрім Великого посту), але вже наприкінці XIX століття театр Петрушки став поступово зникати.

(32—41) Київ середини XIX — початку XX століття став містом вуличної феєрії, величезним прихистком для всіляких мандрівних труп, пересувних виставок, дивовижних видовищ і чарівних новинок. Особливими для Києва були дні Святок, безпосередньо пов’язані з Христом, епізодами за участю Ірода, святого Петра, Чорта, Запорожця, тобто зі старим добрим українським вертепом, який, щоправда, уже під кінець XIX століття практично зникне з наших вулиць. Хоча 1918 року чудовий «Різдвяний вертеп» поставив театр Леся Курбаса, у середині 80-х років минулого століття над цією темою успішно працював режисер Віталій Малахов, а сьогодні вертепну «скриньку» в Києві відродив Молодий театр в особі Володимира Завальнюка. Єдиними регіонами, котрі ніколи не «відпускали» від себе цей національний скарб, були Львівська та Івано-Франківська області.

(42—44) Старе місто справді любило жарту вати, співати й танцювати. І нехай тоді за непоказною вуличною ширмою ховалися дурні петрушки, а подорож «навколо світу» відбувалася під дружний сміх роззяв лише навколо свічки, Київ усе одно був більш рідним, ніж зараз.

За Вікторією Сорокопуд

510 слів

29*. 3агальний настрій тексту можна назвати

А занепокоєним

Б ностальгійним

В насмішкуватим

Г карикатурним

30*. У тексті НЕМАЄ мікротеми

А балаганне мистецтво

Б ляльки-маріонетки

В київські кінематографи

Г «українізація» Петрушки

31*. Балагани-пастки пошивали своїх глядачів у дурні, на переконання

А Анатолія Макарова

Б газети «Киевский телеграф»

В Вікторії Сорокопуд

Г Віталія Малахова

32*. Слово «балаган» ужито в тексті в усіх перерахованих значеннях, ОКРІМ

А легка будівля для тимчасової торгівлі

Б тимчасове дерев'яне приміщення для театральних вистав

В щось несерйозне, блазнівське, грубувато-вульгарне

Г пересувний цирк

33*. Ніколи не переривалася, на думку автора, вертепна традиція

А у професійному театрі

Б у київських балаганах

В на Подолі

Г на Галичині

Частина 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких ліпне ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.

34. При виконанні обряду засівання «житом, пшеницею, всякою пашницею» виконуються

А веснянки

Б обжинкові пісні

В купальські пісні

Г заробітчанські пісні

Д щедрівки

35. Сум Наталки за коханим («Наталка Полтавка» І. Котляревського) виражено в пісні

А «Ой під вишнею, під черешнею»

Б «Сонце низенько, вечір близенько»

В «Ой я дівчина полтавка»

Г «Ворскло, річка невеличка»

Д «Віють вітри, віють буйні»

36. Посилання на античних філософів містить твір

А Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»

Б Г. Сковороди «Бджола та Шершень»

В М. Рильський «Молюсь і вірю...»

Г І. Франка «Гімн»

Д П. Тичини «Арфами, арфами...»

37. Характеристикою головної героїні твору Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» є уривок

А Золото — не дівка! /.../ Кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, — яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе; яка трудяща, яка рукодільниця; себе і матір свою на світі держить.

Б Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці як тернові ягідки, бровоньки як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте, носочок так собі пряменький з горбочком, а губоньки як цвіточки розцвітають, і меж ними зубоньки неначе жарнівки, як одна, на ниточці нанизані.

В За Россю, коло скелі на долині, вкритій зеленим житом, червоніла якась велика квітка. /.../... та червона квітка ніби пливе межею, поміж зеленими колосками. З-під квітки виринула голова з чорними кісьми і неначе поплила понад колосками, /.../ту чорноволосу голову двічі обвивали жовтогарячі кісники, а за кісники були затикані цілі пучки червоного маку. З жита ніби виплила молода дівчина з сапою в руках.

Г Низенька чорнява, заквітчана польовими квітками, вона й трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена у зелене убрання, між високим зеленим житом, -— вона здавалась русалкою...

Д ...ти зовсім така, як дівчина... ба ні, хутчій як панна, бо й руки білі, і сама тоненька...

38. Пісня «Літа орел, літа сизий» (поема Т. Шевченка «Гайдамаки») оспівує

А Івана Гонту

Б Максима Залізняка

В Ярему

Г Б. Хмельницького

Д Якова Остряницю

39. Зустріч Івася з батьком-офіцером («Катерина» Т. Шевченка) — це

А елемент розвитку дії

Б позасюжетний елемент

В кульмінація

Г розв’язка

Д епілог

40. Образ Прометея (поема Т. Шевченка «Кавказ») символізує

А могутність Російської імперії

Б життєву стійкість автора (ліричного героя)

В громадянську позицію Якова де Бальмена

Г мужність російських солдат

Д нездоланність горців

41. Твір T. Шевченка «І мертвим, і живим...» має форму

А заповіту

Б легенди

В думи

Г балади

Д послання

42. Символом відродження козацької слави є

А Ярема Галайда («Гайдамаки» Т. Шевченка)

Б Петро Шраменко («Чорна рада» П. Куліша)

В Максим Тримач («Максим Тримач» Марка Вовчка)

Г Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)

Д Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

43. Злочин Каі'на вчинив герой твору

А Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Б Азазель («Мойсей» І. Франка)

В Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика)

Г Терентій Пузир («Хазяїн» І. Карпенка-Карого)

Д Сава («Земля» О. Кобилянської)

44. «А в татарському броді глухо бухикають весла: похилі, неначе давнина, діди ледь-ледь снують на човнах-душогубках, і не знати, що вони виловлюють — рибу чи далеку минувшину, бо тут, над берегом, і соняшники — немов щити, бо тут, над водою, і комар дзвенить, як ординська стріла, бо тут і досі хвиля вимиває зотлілий посів зотлілого часу: чиїсь таляри, чиїсь щерблені стріли і щерблені кості».

У цьому уривку з твору М. Стельмаха помилково визначений художній засіб

А бухикають весла — уособлення

Б ординська (стріла) — епітет

В зотлілий посів зотлілого часу — тавтологія

Г соняшники — немов щити — порівняння

Д комар (дзвенить) — синекдоха

45. Внутрішнім благородством, вірністю в коханні визначається літературний герой А Еней («Енеїда» І. Котляревського)

В Ярема («Гайдамаки» Т. Шевченка)

В Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Г Карно Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Д Грицько Бобренко («Маруся Чурай» Ліни Костенко)

46. Однаковими за жанром творами є

А «Гімн» І. Франка — «Лісова пісня» Лесі Українки

Б «Земля» О. Кобилянської — «Різдво» Б.-І. Антонича

В «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка — «Маруся Чурай» Л. Костенко

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського — «Я (Романтика)» М. Хвильового

Д «Гайдамаки» Т. Шевченка— «Вершники» Ю. Яновського

47. Один історичний період відображений у творах

А «Ой Морозе, Морозенку» (народна пісня) — «Україна в огні» О. Довженка

Б «Гайдамаки» Т. Шевченка— «Вершники» ІО. Яновського

В «Чорна рада» П. Куліша — «Камінний хрест» В. Стефаника

Г «Чи не той то хміль» (народна пісня) — «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Д «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка— «Зачарована Десна» О. Довженка

48. Зелений Клин е місцем розгортання подій твору

А «Тигролови» І. Багряного

Б «Кайдашева сім’я» і. Нечуя-Левицького

В «Гайдамаки» Т. Шевченка

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Вершники» Ю. Яновського

49. Легенда про терен є частиною твору

А «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Слово про похід Ігорів»

Г «Мойсей» І. Франка

Д «Сон» Т. Шевченка

50. Безмежжя! Зачарований тобою,

Пливу в тебе! В твій п'яний синій хміль!

Віршовий розмір поезії Є. Маланюка —

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

51. Хронологічний порядок переліку письменників порушує рядок

А І. Котляревський

Б П. Куліш

В Леся Українка

Г М. Куліш

Д М. Коцюбинський

52. Псевдонімом є

А Пантелеймон Куліш

Б Микола Куліш

В Микола Хвильовий

Г Григір Тютюнник

Д Євген Маланюк

53. Твір О. Довженка має назву

А «Зажурилась Україна»

Б «Любіть Україну!»

В «Україно, ти моя молитва»

Г «З Україною в серці»

Д «Україна в огні»

Завдання 54—57 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

54. Установіть відповідність між фольклорними жанрами та прикладами.

1 Виряджаю мати сина у солдати,

Молоду невістку в поле жито жати.

Жала ж вона, жала, жала-вижинала,

Поки край дороги тополею стала.

2 Ой пущу віночок на биструю воду,

На щастя, на долю, на милого вроду.

3 Що на Чорному морі,

На камені біленькому,

Там стояла темниця кам’яная,

Що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків.

Бідних невольників.

4 Ой немає гірше в світі так нікому,

Як бурлаці молодому.

А історична пісня

Б обрядова пісня

В соціально-побутова пісня

Г балада

Д дума

55. Установіть відповідність між рядками творів та віршовими розмірами.

1 Всякому місту — звичай і права...

А ямб

2 Я на вбогім сумнім перелозі

Б хорей

Буду сіять барвисті квітки...

В дактиль

3 Любіть Україну, як сонце любіть...

Г амфібрахій

4 Мені однаково, чи буду

Д анапест

Я жить в Україні, чи ні...

56. Установіть відповідність між героями одного твору.

1 Іван Палійчук

А Маруся

2 Мотря

Б Мавка

3 Григорій

В Карпо

4 Іван Іскра

Г Наталка

Д Нявка

57. Установіть відповідність між символічними образами та їхнім значенням.

1 Хіба ревуть воли, як ясла повні?

А саможертовний

2 Споконвіку Прометея

Б незнищенний

Там орел карає...

В старовинний

3 У нас Брути і Коклеси...

Г протест

4 [книга] неопалима, наче купина

Д героїчний

Частина 3. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

(результат виконання зараховується як ДПА)

58. Прочитайте наведений текст.

Відомо, що людину спонукає до руху, до дії певна мета. Однак часом трапляється так, що участь в окремих подіях має для особистості більшу цінність, ніж мета, яка при цьому досягається.

Чи поділяєте Ви думку: «Мста — ніщо, рух до мсти — все»?

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на планку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.

Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити