Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

До неповнозначних службових частин мови належать прийменник, сполучник, частка. Ці частини мови мають послаблене лексичне та залежне граматичне значення. Вони не називають ні предметів, ні ознак, ні дії, ні кількості, а лише вказують на типи відношень і зв'язків між ними, вносять додаткові відтінки значень у повнозначні слова.

Службові частини мови - незмінювані слова. Вони також не мають жодної з морфологічних ознак, що притаманні самостійним частинам мови (рід, число, відмінок, час, особа тощо) і не бувають членами речення. До неповнозначних частин мови належить вигук, але він не е службовою частиною мови, бо не виконує властивих службовим частинам мови функцій (не приєднує інші слова, не надає додаткових смислових відтінків тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити