Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

Групи прийменників за будовою

За будовою прийменники поділяють на прості, складні та складені.

прості

складні

складені

усі первинні: в, на, до, з, через, а також деякі вторинні: край, кінець, коло, протягом, шляхом, перед.

утворені поєднанням двох або кількох простих прийменників: з-за, з-під, з-понад, з-попід, посеред, задля, заради.

Складні прийменники, порівняно з простими, виражають складніші смислові відношення між словами в реченні: літати над горою (зверху гори), літати понад горою (зверху і вздовж гори).

1) утворені з одного або двох прийменників та іменників: з метою, під час, в напрямку, на випадок;

2)з прийменника й прислівника: поруч з, незалежно від, слідом за, одночасно з;

3) з прийменника й дієслівних форм: незважаючи на, зважаючи на.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити