Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника

Прийменники вживають тільки при іменниках, займенниках, субстантивованих прикметниках, дієприкметниках, числівниках у непрямих відмінках.

Прийменник завжди стоїть перед словом, до якого належить.

Прийменники вживають лише з непрямими відмінками іменників та слів інших частин мови:

Відмінок іменника,

з яким сполучається

прийменник

Прийменники

Р.

між, з, за

на

-

в(у)

біля, від, після, крім, проти, серед, залежно від, в напрямку, відповідно до

Зн.

між, з, за

по

на

над, під перед

-

через, крізь, про

Ор.

між, з, за

-

над під перед

-

попід, поміж, у зв'язку з, слідом за

М.

-

по, на

-

в(у)

при, 0


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити