Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

Уживання прийменників У (В), З, ІЗ, ЗІ (ЗО)

В українській мові прийменники у та в, а також з, із, зі (зо) можуть чергуватися:

Пишемо У

Пишемо В

1) на початку фрази (після будь-якого розділового знака) перед буквою, що позначає приголосний звук:

У дідовій хаті. У я[йа]блуневому саду. Знали, у кого спитати;

1) завжди перед буквою, що позначає голосний звук:

в Україні, вода в озері, живуть в Одесі.

2) між буквами, що позначають приголосні звуки: брат у Києві, йдуть у Яворів, записуй у зошит;

2) між голосним і приголосним: їхали в машині, зайти в

зал.

3) завжди перед буквами в, ф та буквосполученнями льв, хв, св, те, це тощо: їхати у вагоні, зустріч у Львові.

Відомий Львівський Філософ Хвалився Своїм ТВором «ЦВіт».

image48

image49

Пишемо 3

1) перед голосним на початку слова незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: 3 одним рибалкою він дуже подружив (Глібов). Виступ з оркестром;

2) перед приголосним (крім с, ш), рідше - сполученням приголосних початку слова, якщо попереднє слово закінчується голосним, а також на початку речення, після паузи: Плугатарі з плугами йдуть (Шевченко). 3 її приїздом якось повеселіла хата (Леся Українка).

ІЗ

Уживається переважно між свистячими й шиплячими звуками (з, с, ц, ч, ш, щ) та між групами приголосних (після них або перед ними): лист із Бразилії, заміс із тіста, гнав із села, із стріх вода капле...

3/(ЗО)

1) перед сполученням приголосних початку слова, зокрема коли початковими виступають з, с, ш, щ тощо, незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: книга зі стола, зі зброєю в руках, зі школи, зі сходу, зі знаком;

2) ЗО як фонетичний варіант завжди виступає при числівниках два, три: позичив зо три сотні; а. також може вживатись при займеннику

мною: зо (зі) мною.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити