Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

СПОЛУЧНИК

Групи сполучників за вживанням

Одиничні сполучники, поєднуючи прості речення або члени речення, не повторюються при них і не поділяються між ними. Вони охоплюють переважно прості сполучники: і(й), а, але, та.

Повторювані сполучники вживають при кожному простому реченні або членові речення, поєднуючи їх в одне складне або просте ускладнене речення: і...і, ні...ні, то...то, або...або, чи...чи.

Парні сполучники, що складаються з двох частин, зв'язуючи тільки два прості речення або два члени речення, розподіляються між ними: не тільки... але і(й), не лише... а й, як... так і, як не... так, хоч... але, якщо...то.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити