Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

СПОЛУЧНИК

Групи сполучників за будовою

Прості - це первинні сполучники, які морфологічно не розкладаються на частини: а, і, та, бо, чи.

Ця група кількісно обмежена. Вони не мають власного наголосу і в процесі мови зливаються з наступним повнозначним словом: Летять і летять літаки.

Складні - утворилися внаслідок злиття в одне слово двох слів, найчастіше займенників, прислівників з частками та прийменниками: щоб (що+б), якщо (як+що), нібито, якби.

Складені - це сполучення слів, що утворилися поєднанням відмінкових форм займенника той чи якогось іншого повнозначного слова зі сполучниками що, щоб або з прислівником: тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, у міру того як, подібно до того як тощо.

! Кому, як правило, ставимо перед складеним сполучником, а не всередині нього: Майбутнє може стати схожим на казку, через те що комп'ютерний інтелект буде дуже дешевим і поширеним у всьому світі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити