Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

НЕПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ВИГУК

Значення вигуків

Переважна більшість вигуків, особливо первинних, є багатозначними. Залежно від контексту та інтонації вони виражають різні емоції та почуття або волевиявлення.

Більшу групу становлять вигуки, що передають радість, захоплення, піднесення, сум, тугу, горе, жах, страх, переляк, зневагу, огиду, осуд, докір, обурення, презирство, гнів, невдоволення, співчуття, вагання, сумнів, відчай, безвихідь, іронію тощо.

Їх називають емоційними: а! е! о! у! ай! ах! ох! ух! am! еч! іч! ет! ба! тю! ха! слава! мамочко! жах! цур! біда та й годі! от тобі й маєш!...

Менша група вигуків передає різне волевиявлення людини: наказ, розпорядження, спонукання, заклик, заохочення до якоїсь дії, оклик, звертання, бажання привернути чиюсь увагу до когось або чогось. У межах цієї групи виділяють:

- наказово-спонукальні вигуки: геть! годі! цить! марш! цсс! гайда! буде! ну! нумо! ану!

- апелятивні вигуки привертають чиюсь увагу: агов! алло! ау! гов! гей! киць-киць! ціп-ціп!

До апелятивних вигуків зараховують і ті, що виражають привітання, пробачення, подяку, прощання, прохання: здрастуйте! добридень! доброго здоров'я! до побачення! дякую! щасливо! вибачте! даруйте! простіть! їй-богу!

! Іноді вигуки вживають у значенні повнозначних слів (найчастіше іменників та дієслів). Тоді вони включаються в речення безпосередньо як член речення: Те «хха» зупинило його серед хати (Коцюбинський). А він усе ой та ой. Хоч би навіть невароком теє «ох» промовив ти (Леся Українка).

Звуконаслідувальні слова

Це окрема група вигуків, за допомогою якої передають, відтворюють різні звуки природи, тварин, птахів, машин тощо: иіу...шу... шу, гуп-гуп-гуп, тью-ї, хлюп-хлюп, дзень, шарх, стук, трісь, гуп, клац, бах, телень, ку-ку-рі-ку, гав-гав, хро-хро, няв-няв, ме-е-е, ках-ках-ках.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити