Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексичне значення слова

Слово - найменша самостійна одиниця мови, що складається з граматично оформленого комплексу фонем (іноді з однієї фонеми), з яким пов'язане певне значення і якому властива відтворюваність у процесі мовлення.

Це основна одиниця мови, бо всі інші одиниці (фонетичні, морфемні, граматичні) так чи інакше пов'язані з ним і функціонують у мові через нього.

Слово - це єдність звукової форми та значення. Слово складається з морфем. Але, наприклад, слово земля може самостійно називати відповідний об'єкт, а морфема земл- такої якості не має.

Слово земля, на відміну від речення «Земля.» не є повідомленням. Головна функція слова - номінативна (називна). Проте здатність до номінації характерна лише для повнозначних частин мови й не властива для неповнозначних (у, з, або, хоча, таки, аж, ох).

Значення слова - це уявлення, яке закріплене за словом суспільною практикою про певний предмет, явище, якість, стан, дію.

Семантика (значення) слова складається з лексичного та граматичного значень.

Лексичне значення відображає певний конкретний клас предметів, явищ, процесів чи ознак, воно індивідуальне в кожного слова. Лексичне значення мають лише повнозначні частини мови.

Граматичне значення - категоріальне, воно встановлює належність слова до тієї чи іншої частини мови; визначає ті загальні ознаки, які характеризують українську мову (рід, число, вид, час тощо). Лексичне значення передається основою слова, а граматичне, як правило, афіксами. Так, у слові зупинка основа називає процес припинення руху, а закінчення -а визначає слово як іменник жіночого роду І відміни. Іноді граматичне значення злите з лексичним, тобто афіксами не передається. Наприклад, жити (неперехідне дієслово) - жати (перехідне), засипати (засинати) (неперехідне) - засипати (закопувати) (перехідне).

У лексичному значенні розрізняють власне лексичне та стилістичне значення. Так, слово скалитися має те ж лексичне значення, що й слово усміхатися, але відрізняється згрубіло-зневажливим стилістичним значенням.

Одне слово може мати кілька лексичних значень. У такому разі розрізняють пряме та переносне значення слова, первинне та вторинне значення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити