Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Типи словосполучень за способами вираження головного слова

У словосполученні розрізняють три типи синтаксичних відношень між словами:

Означальні (атрибутивні)

Об'єктні

Обставинні

головне слово називає предмет чи явище, а залежне - ознаку цього предмета: свіже повітря (яке повітря?), батькове слово (чиє слово?), перший день (котрий день?), бажання працювати (яке бажання?);

головне слово називає дію або стан, а залежне - різні предмети (об'єкти), зв'язані з цією дією чи станом:

шукати їх, прочитати книгу, знайти першого, читати вибране;

головне слово означає дію, а залежне - різні обставини цієї дії (час, мету, причину, місце тощо):

прийшов (коли?) вчора; сказав (чому?) згарячу; працює (де?) в школі; приїхали (з якою метою?) працювати.

Залежно від того, до якої частини мови належить головне слово, розрізняють такі лексико-граматичні типи словосполучень: іменні, дієслівні, прислівникові.

Іменні - головне слово виражене:

- іменником: виступ президента, стіл під дерево, час обідати;

- прикметником: покірний долі, сміливий від народження;

- числівником: третій з кінця, четверо в костюмах;

- займенником: кожен з нас, хтось інший.

Дієслівні - головне слово виражене дієсловом: купити хліба, залити водою, сісти на землю, звернутись до нього, просити приїхати, сидіти задумавшись, збільшити вдвоє.

Прислівникові - головне слово - прислівник: дуже вправно, надто різко, смішно до сліз, далеко від мене.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити