Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Головні члени двоскладного речення

Підмет - це головний член двоскладного речення, який означає носія дії, стану чи ознаки, вираженої присудком.

Підмет бере безпосередню участь у формуванні граматичної основи речення. Він може називати особу або іншу живу істоту, неживий предмет, явище, абстрактне поняття: Одні тільки коні не брали участь у війні (Довженко). Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає... (Шевченко).

Підмет завжди відповідає на питання називного відмінка хто? що?

Присудок - головний член двоскладного речення, який називає дію, стан або ознаку, приписувану підмету, відповідає на питання що робить підмет? (Сонце сяє ), що з ним робиться? (Листя жотне.). який він є? (Учень старанний.), хто він чи що він є? (Марс - планета.).

Разом з підметом присудок формує граматичну основу речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити