Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Типи присудків

Простий присудок буває тільки дієслівним. Його форма передає одночасно лексичне й граматичне значення. Найчастіше в ролі простого дієслівного присудка виступають дієслова будь-якого способу, часу, особи.

Простий дієслівний присудок виражається також:

1) Інфінітивом: Я їй розказувати а вона сміятись і радіти (Марко Вовчок);

2) вигуком: Заридала Катерина та бух йому в ноги (Шевченко);

3) звуконаслідувальнимисловами: А чобітки їхні дзень-дзень (Гончар);

4) фразеологічнимисполученнями: Він бе зугаву править теревені (Гончар);

5) стійкимисполученнямислів типу: брати участь, подавати команду, узяти напрям.

Складений присудок є сполученням двох компонентів - допоміжного та головного.

У складених присудках допоміжні дієслова є неповнозначними, але передають усі властиві присудку граматичні значення - спосіб, час, особу. Іменник або інфінітив зосереджує в собі лексичне значення присудка: Він буде військовим. Допоміжне дієслово буде вказує на спосіб (дійсний), час (майбутній), особу (III ос. однини). Основна частина присудка військовим пояснює лексичне значення: саме військовим, а не ким-небуть іншим.

Я хоч; співати. Допоміжне дієслово хочу передає граматичне значення способу, часу, особи, числа, а інфінітив співати називає конкретну дію.

Тип

складеного

присудка

Спосіб вираження

Приклади

допоміжний компонент (граматичне значення)

основний компонент

(лексичне значення)

Складений

дієслівний

Допоміжне дієслово в будь- якому способі та часі: почав, пробую, кинулась, думає

Інфінітив: відпочити, міркувати, рятувати, допомагати, співати

Він кинувся світити. Я починаю діяти.

Складений

іменний

Дієслово-зв'язка в будь-якому способі та часі: бути (є, був, були, будемо...), а також ставати, робитися, зватися, виявлятися, залишатися.

Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник

Лицар був останнім. Тютюн ставав вишим. Усе здавалось схожим. Він виявився не таким.

!Не можна сплутувати складений дієслівний присудок з простим дієслівним, який має складену форму майбутнього часу: буду читати = читатиму, будеш говорити = говоритимеш, будемо співати - співатимемо, будете малювати - малюватимете.

Можливі різні комбінації складених присудків: Вона мріяла стати вчителькою. (складений дієслівний + складений іменний), Він намагався спробувати підтягнутись. (складений дієслівний + складений дієслівний). Вони хотіли спробувати бути галантними.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити