Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Види переносних значень

Крім однозначних слів (це, як правило, терміни) у мові є слова багатозначні (полісемічні). Так «Словник української мови» фіксує 30 значень слова іти (йти), 9 значень іменника голова:

1) частина тіла людини або тварини;

2) одиниця ліку худоби (50 голів);

3) велика квітка чи плід на кінці стебла рослини;

4) мозок;

5) керівник установи, об'єднання;

6) розум, свідомість;

7) щось головне, основне;

8) передня частина групи, загону;

9) продукт харчування (голова сиру

Конкретне значення багатозначного слова виявляється в контексті. Одне зі значень багатозначного слова є прямим, а всі інші - переносними. Пряме значення є для слова первинним, з цим значенням слово вперше з'явилось у мові. Переносні значення є для слова вторинними.

Багатозначність слів можлива тому, що між предметами, явищами є чимало спільного, одне явище певними своїми ознаками подібне до інших. Тому одним і тим самим словом можуть називати схожі між собою предмети. На цій підставі виділяють три основні типи переносного значення слів - метафора, метонімія, синекдоха.

Метафора - перенесення назви одного предмета на інший на основі їхньої подібності.

В основі метафори лежить порівняння: Він хитрий як лис. - Він - лис.

Подібність може бути:

1) за формою: гірський хребет, кільце ковбаси;

2) за розміщенням у просторі: хвіст комети;

3) за кольором: золоте листя, лисички (гриби);

4) за розміром, кількістю: море радості, купа гостей;

5) за міцністю: залізне здоров 'я, сталеві м'язи;

6) за звучанням: буря реве, вітер виє;

7) за функцією: час біжить, супутник Землі·,

8) за враженням: крижаний погляд, м 'якаусмішка.

За стилістичним забарвленням розрізняють:

1. Сухі метафори: рік пройшов, ручка дверей.

2. Образні загальномовні: час тине, летить, орел, гадюка, баран.

3. Образні індивідуально-авторські: Вже гасли пальці, билася дорога (Вінграновський).

Метонімія - перенесення на основі суміжності. Суміжність може бути:

- просторова: весь Київ гуляє, чайник закипів, випив цілу чашку;

- часова: це - вчорашній день, йде 74-й рік;

- матеріалу й виробу з нього: атлет узяв золото (медаль), любити акварель (картини);

- імені автора та його твору: читати Сосюру, купити Стінга;

- дії та її результату: обід на столі, станьте через дві зупинки, нарада нудна;

- ознаки та її носія: електорат радіє.

Синекдоха - перенесення за кількісним співвідношенням. Як правило, синекдоху вважають різновидом метонімії.

1) замість назви цілого предмета використовують назву його частини: Місто заполонили сірі шинелі;

2) уживання однини замість множини і навпаки: копійка любить облік, наш люд має ще сили.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити