Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Тире між підметом і присудком

Між підметом (групою підмета) і присудком (групою присудка) з усіх розділових знаків можна ставити тільки тире.

Тире ставимо на місці пропущеної зв'язки бути в таких випадках:

1. Коли і підмет, і присудок або тільки присудок виражені іменником, інфінітивом або числівником: Богдана - моя землячка. Двічі по п 'ять - десять. Вік прожити - не поле перейти

2. Коли один з головних членів речення виражений інфінітивом, а інший - іменником: Завдання лікаря - врятувати хворого. Зняти капелюха - труд не дуже важкий.

3. Коли перед присудком стоять частки це, то, ось: Вогонь і вода - то добро та біда.

Тире НЕ ставимо, якщо:

1. Підмет виражений словами це, то: То кремінь.· а не чоловік. Це мій найкращий виступ. Тире можна ставити й можна не ставити:

2. Якщо підмет виражений особовим займенником: Уся ти - трепет, вогонь. Ти жінка.

3. Якщо іменна частина складеного присудка виражена прикметником, дієприкметником, прикметниковим займенником, порядковим числівником: Голодному світ немилий.

4. Я перший у шерензі. Вони - твої.

5. Перед присудком стоять порівняльні сполучники як, мов, ніби, наче, неначе, немовби, неначебто: Мамин гнів як весняний сніг.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити