Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Односкладні речення

Речення з одним головним членом називають односкладними. Другий головний член або не потрібен для розуміння змісту таких речень або його взагалі не може бути. Підмет у таких реченнях найчастіше наявний в особовому закінченні діеслова-присудка: Пишу (я) листа.

Односкладні речення класифікують за морфологічними ознаками головного члена (якою частиною мови є головний член) та семантикою (значенням):

Типи

Що означає головний член

Чим виражений

Приклади

Означено-

особові

Вказує на дію, яку виконує певний предмет, особа.

1. Дієсловом у формі І та II особи теперішнього та майбутнього часу дійсного способу.

2. Дієсловом наказового способу І та II особи.

Можемо підставити займенники Я, МИ, ТИ, ВИ

Вигострю, виточу зброю іскристу (Леся Українка).

Веснянійте, далі сині! Перевірте все написане.

Неозначено-

особові

Вказує на дію, яка стосується неозначеної особи.

Дієсловом у формі III ос. множини теп. і майб. часу або дієсловом у формі множини мин. часу й умовного способу.

Можемо підставити займенник ВОНИ

Посадили над козаком явір та калину (Шевченко).

Просять тебе не втручатися.

Узагальнено-

особові

Вказує на дію, яку виконують усі або кожна особа (прислів'я, приказки, гасла, заклики, афоризми).

1. Дієсловом у формі І та II особи теперішнього та майбутнього часу дійсного способу.

2. Дієсловом у формі наказового способу.

3. Дієсловом у формі III ос. множини теп. і майб. часу або дієсловом у формі множини мин. часу й умовного способу.

Здобудеш освіту - побачиш більше світу. Лежачого не б'ють. Не берися не своє діло. Давніх друзів не забувають.

Безособові

Передає дію, стан незалежно від будь-якої особи. Присутність особи

неможлива.

1. Безособовим дієсловом: світало, хмарилось, весніє, смеркає, вечоріло, затопило, щастить, не спиться, лихоманить, таланить, бракує.

2. Особовим дієсловом у безособовому значенні: вдарило, стисло, пахне, віє, було.

3. Дієслівними формами на -но, -то: вирішено, збито, написано, сказано.

4. Інфінітивом.

5. Прислівниками: треба, можна, жаль, шкода, нема, весело, сумно, жарко, холодно...

Підмет неможливо підставити

Уже світає.

Було жарко.

У брата немає книги. Треба перейти це поле. Справу зроблено вчасно.

Не було снігу, не було й сліду.

Без труда нема плода.

Називні

Стверджується наявність якого- небудь явища, предмета.

Іменником у називному відмінкові4.

Весна.

Високі гори. Тепла зоряна ніч.

Ніч наступу.

!. Не можна називати головний член речення в односкладному реченні присудком або підметом, бо підмет або присудок - це головні члени двоскладного речення, тому в односкладних реченнях; потрібно вживати термін головним член односкладного речення.

Якщо в називному реченні з'являється обставина, то таке речення стає неповним, оскільки обставина може залежати лише від присудка, коли його в реченні з наявною обставиною немає, то він пропущений, а таке речення є двоскладним і неповним.

Крім вище зазначених типів односкладних речень, виділяють ще інфінітивні (у школі їх вивчають серед безособових). В інфінітивних реченнях головним членом речення є неозначена форма дієслова: Негайно зупинити ворога! Його заслуг уже й не полічити.

Таблиця дієслівних форм, які можуть бути головним членом речення в односкладному реченні

image51


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити