Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Другорядні члени речення

Додаток

Це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або стосовно якого ця дія відбувається. Як правило, додаток залежить від присудка.

Відповідає на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?

Додаток виражається:

1) іменником чи займенником у непрямому відмінку:Дядько змалку привчав її до самостійності.

2) дієприкметником: Лікар підійшов до поранених,

3) числівником: Стрілка наближалась до дванадцяти,

4) вигуком: Хлопець сказав: «Єсть!»,

5) прислівникому сполученні з іменником: Пісні навіяли багато споминів,

6) інфінітивом: Йому заборонили рухатися, Мене попросили допомогти.

Прямим називають додаток, який залежить від перехідного дієслова й стоїть у знахідному відмінку без прийменника: Весна розбудила дерева від сну.

Додаток є прямим і в родовому відмінку, якщо:

• при дієслові-присудку є частка не: Соняшники не повертали голів,

• можлива паралельна заміна знахідного відмінка: Ми взяли хліба, води та риби (хліб, воду, рибу),

• іменник означає неживий предмет і залежить від предикативного слова: Йому шкода цієї рослини. У мене немає воза.

Усі інші додатки, тобто додатки, виражені непрямими відмінками й знахідним відмінком з прийменником, є непрямими: Майор дбав про свої спрдву, Усі скаржились на директора.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити