Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Другорядні члени речення

Обставина

Це другорядний член речення, який вказує на спосіб здійснення дії, її якість або інтенсивність, а також місце, час, причину, мету, умову, з якими пов'язана дія або вияв ознаки. Обставина залежить лише від присудка, зрідка - від іншої обставини чи означення: досить швидко, глибоко під землею, дуже спритний.

Обставини можуть бути виражені:

1) прислівником: Чорніють здалеку лози.

2) дієприслівникомі дієприслівниковим зворотом:Вони йшли не розмовляючи. Завершивши завдання, він зітхнув з полегшенням.

3) іменниками та субстантивованими словами:Додому з лікарні Петро повернувся через день. Він постукав у двері о сьомій,

4) інфінітивом:Вони прийшли послухати лекцію.

5) порівняльним зворотом: Очі ковзнули по ньому, наче крижини.

6) синтаксично нерозкладними словосполученнями: 3 вечора до ранку їздив начальник застави.

7) фразеологізмами:Максим працював не покладаючи рук

З головним словом обставини поєднуються зв'язком прилягання або керування.

Вид обставини

Питання

Приклади

Способу дії

як? яким способом?

Row продовжував лити все густіше.

Місця

де? куди? звідки?

Під горою блищав Дніпро. Він упевнено йшов уперед через ліси та через моря

Часу

коли? з якого часу? до якого часу? до яких пір?

Ми встигли добратись до схід сонця. 3 самого ранку світило сонце. Довго тривали дискусії.

Міри і ступеня

у якій мірі? як часто? як багато? скільки разів?

Дороги були засипані снігом до половини

Причини

чому? через що? з якої причини? на якій підставі?

Батько аж закашлявся від радості. Очі боліли від безсонних ночей. Галя спересердя грюкнула дверима.

Мети

з якою метою?

Туристи завернули в яр на відпочинок. Він навмисне говорив тихо.

Умови

за якої умови?

При такому стані здоров 'я треба робити операцію.

Допустові

незважаючи на що? усупереч чому?

Вірить серце доказам усім наперекір.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити