Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Повні й неповні речення

Повними називаємо речення, що, як правило, зрозумілі самі по собі, бо вони мають усі необхідні для цього члени речення.

Неповними називаємо речення, у яких пропущено один або кілька його членів, які можна відновити з контексту.

Найчастіше пропущені члени речення в неповних реченнях відновлюємо зі змісту попереднього речення: Юра спинився. У груди набрав повітря. Не буде засідання. Відклали на восьме. Ранні пташки росу п'ють, а пізні - слізки ллють.

Неповні речення, як і повні, можуть бути непоширеними й поширеними, двоскладними й односкладними, розповідними, питальними та спонукальними.

! Не можна сплутувати неповні речення з односкладними. В односкладних реченнях є лише один головний член речення, а другий або неможливий, або не потрібен для розуміння змісту речення.

Залежно від умов уживання неповні речення поділяють на ситуативні, контекстуальні, еліптичні та обірвані.

Ситуативні - головний чи другорядний член пропускаємо тому, що в ситуації мовлення є зрозумілими діяч, дія, об'єкт, ознака або обставина й немає потреби їх називати: Чи чуєш ти, Катерино? Уже прийшов... (чоловік)

Контекстуальні — коли пропущений член повідомлений у тексті іншим реченням (часто попереднім): Ідуть заробітчани... Йдуть та йдуть, чорні, похилені, мокрі, нещасні, немов каліки-журавлі (Коцюбинський).

Обірвані — з якихось причин не завершене речення: Кому війна, а кому...

Еліптичні - зазвичай пропускаємо дієслово-присудок, бо його значення цілком зрозуміле з інших членів цього речення: На душі - дивна тривога. Мій шлях - нікуди. Підказкою в таких реченнях є наявність обставини та підмета, адже обставина може залежати лише від присудка.

Найчастіше пропускаємо присудок, зрідка - підмет або додаток і ще рідше (їх нестача майже не помічається) означення чи обставина.

На місці пропущеного члена речення ставимо тире, якщо в усному мовленні цей пропуск позначений паузою: Посеред степу - скирта соломи, двоє на ній-молоді, як пилок (Павличко).

Якщо пауза відсутня, тире не ставимо: На станції знову пожвавлення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити