Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Ускладненими компонентами простого речення є:

- звертання (скорочено Зв.);

- вставні слова (словосполучення / речення) (скорочено ВС.);

- порівняльні звороти (скорочено ПЗ.);

- однорідні члени речення (скорочено ОЧР.);

- відокремлені члени речення (скорочено ВЧР.).

Крім головних і другорядних членів, у реченні можуть бути слова, які стосуються речення загалом або якоїсь його частини. Такі слова не є членами речення, вони не поєднані підрядним або сурядним зв'язком з головними чи другорядними членами. Мовець використовує їх, для того щоб привернути увагу слухача до повідомлення чи дати повідомленню якусь оцінку. До таких слів належать:

- звертання;

- вставні слова (словосполучення та речення);

- вставлені конструкції.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити