Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Речення зі звертаннями

Звертання - це слово або сполучення слів, яке називає особу або предмет, до яких звертається мовець.

Найчастіше звертання буває виражене іменником у кличному або в називному відмінку (Іванку, Петре, Миколо, Ілле, Марійко, Олю), у множині - тільки у формі називного відмінка.

Інколи в ролі звертання виступають слова інших частин мови, ужиті в значенні іменника: Спи ж ти, малесенький, пізній-бо час (Леся Українка). Чергові, підійдіть до мене! Третій, шостий і дев'ятий, зняти головні убори! Ой, як же далеко ти, завтра!

Звертання може поширюватись узгодженими й неузгодженими означеннями, прикладками й цілими підрядними реченнями (такі звертання називають поширеними): Гей, ви, грізні чорні хмари! До тебе, Україно, наша бездольная мати, струна моя перша озветься (Леся Українка).

Непоширені звертання складаються з одного слова: Діду, а які в сонця ключі? (Стельмах).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити