Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Порівняльний зворот

Це сполучення слів, яке шляхом порівняння образно характеризує дію чи якісну ознаку предмета думки: Люблю я слово чисте, наче дощ.

Порівняльний зворот є членом простого речення - обставиною способу дії або означенням, він починається сполучником: як, мов, наче, ніби, мовби, мовбито, немовби, немовбито, неначе, неначеб, начебто, неначебто, нібито.

Вони трималися невимушено (як?), як у сім'ї (обставина способу дії"). Зайшла дівчина (яка?), наче лісова.царівна (означення).

Порівняльний зворот виділяємо на письмі комами: Великі, як блюдця, очі виглядали із довжелезних вій. І серед пустки, наче на сторожі, стоїть гробниця (Леся Українка).

Кому НЕ СТАВИМО:

1. Якщо порівняльний зворот є частиною присудка: Він був наче з заліза. Портрет ніби засміявся до нас зі стіни.

2. Перед сталими порівняльними зворотами: білий як сніг, легкий як вітер, жити як вареник у сметані, а також перед як, ніж у сталих зворотах (не) більш як, (не) раніше ніж, (не) довше ніж тощо: Тут роботи не більше ніж на півгодини.

3. Коли перед порівняльним зворотом наявні прислівники майже, зовсім: Дівчинка говорила майже як доросла.

! Не всі звороти, приєднані сполучником як, є порівняльними. Якщо перед зворотом можна вставити у ролі кого (чого), то кому перед як НЕ СТАВИМО, оскільки це прикладка: Шевченко (який?) як художник (у ролі художника) відомий у всьому світі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити