Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Речення з однорідними членами

Однорідні члени речення — рівноправні, граматично незалежні одне від одного слова, які в реченні виконують однакову синтаксичну роль, залежать від одного й того ж слова, відповідають на однакове питання, мають інтонацію переліку й поєднані сурядним зв'язком: Іноді папірус трапляється в Сицилії, зрідка зустрічається в деяких районах Судану та Сирії.

!Часто у визначенні зауважують, що однорідні члени речення повинні бути виражені однією частиною мови, але трапляються випадки, коли це не так: Це могло трапитись вчора, позавчора, п 'ять днів тому. Виконаєш завдання не абияке, а найскладніше.

Способи поєднання однорідних членів речення. Формальними показниками зв'язку однорідних членів речення є сполучники сурядності, якщо вони відсутні - інтонація переліку. У мові цих два фактори часто об'єднані в різних варіантах:

1) сурядні сполучники (і, та, й, ні..ні, як...так, не тільки...ай, а, але, зате, проте, однак, або, чи, то... то, чи... чи, хоч... хоч): Вітер в гаї нагинає вербу та калину (Шевченко).

2) інтонація: Парк прикрашали фонтани, альтанки, статуї.

3) сполучники та інтонація: Він приїхав, відшукав університет і почав готуватись до іспитів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити