Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Однорідні та неоднорідні означення

Однорідними означення бувають тоді, коли вони характеризують предмет з одного якогось боку, вказуючи на матеріал, колір тощо: У ботанічному саду ростуть польові, степові, лісові та гірські квіти.

Такі означення вимовляють виразною перелічуваною інтонацією, вони можуть мати при собі єднальні сполучники.

Однорідними означення є й тоді, коли перше з них підсилюється або уточнюється другим і дальшим означенням: Високо серед неба стояв ясний, блискучий, повний місяць. (Нечуй- Левицький).

Однорідними є також означення-епітети (означення-синоніми, означення-антоніми): Онде балочка весела, в ній хороші, красні села (Леся Українка). Ми не пропаща, а чудесна сила (Стельмах).

У певному контексті ті самі слова можуть виконувати роль однорідних або неоднорідних означень: Тепло, м'яка погода, (однорідні означення) - Тепла м'яка ковдра, (неоднорідні означення).

Між однорідними означеннями ставимо коми, якщо між ними немає єднального неповторюваного сполучника.

image52

Неоднорідними означення бувають тоді, коли вони характеризують той самий предмет з різних боків: Червоні язики лизали сіру потріскану глиняну стінку печі.

Між неоднорідними означеннями сполучники не вживають, коми не ставлять.

Здебільшого неоднорідними є означення, які виражені різними частинами мови:

• займенником і прикметником: якісь незнайомі гори, твої вірні друзі;

• дієприкметником і прикметником: погаслий тьмяний вогник;

• числівником і прикметником: перший веселий вечір.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити