Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Речення з відокремленими членами

Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на письмі - відповідними розділовими знаками, називають відокремленими.

У реченні відокремлені члени набувають більшої самостійності (порівняно з невідокремленими), бо їхні значення наголошується, відокремлюється, виникають нові смислові відтінки. На письмі відокремлюють комами, іноді - тире.

Найчастіше відокремлюють другорядні члени речення.

Умови відокремлення:

1) незвичайний порядок слів у реченні: Стояв липневий день, тихий, сонячний. Порівняй: Стояв тихий сонячний липневий день.

2) граматична несумісність слів (найчастіше це стосується випадків, коли поряд стоять особовий займенник та прикметник): Розкуйовджений, похмурий він зразу привертав до себе увагу.

3) поширення другорядних членів за допомогою слів крім, окрім, опріч, всупереч, на відміну, згідно з, відповідно до, тобто (себто, цебто) тощо: Окрім Володі, охоронець не пропустив нікого.

4) внесення уточнювального значення: Хлопці дивилися вниз, на селище.

3) коли другорядні члени виражені дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами або одиничними дієприслівниками: Василь Іванович ішов дуже поволі, посміхаючись сам до себе (Яновський).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити