Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Відокремлені означення

Можуть відокремлюватися, виділяючись комами на письмі та інтонацією у вимові, як поширені, так і непоширені означення.

Відокремлення поширених та непоширених означень

Види за

будовою

Означення відокремлюються

Приклади

Поширені,

непоширені

(виражені

одним

словом)

Після означуваного слова, якщо перед ним теж є означення

І тиха осінь, мрійна, яснолиста, несла в серця надію і тривогу (Малишко).

Якщо означення відділене від означуваного слова іншими словами, найчастіше - присудками

Веселий і дужий, сидів батько з веслом у руках (Довженко).

Коли стоять перед або після означуваного слова, вираженого особовим займенником

А він іде, високий, посивілий, на схід, на захід - поле огляда (Малишко).

Поширені

Завжди, коли виражені дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова

Поріг переступила жінка, закутана в сіру хустку.

Перед означуваним словом тільки тоді, коли вони мають додаткове значення причини

Підняті з землі наказом, хлопці помчали що було сили.

Відокремлення неузгоджених означень

Означення відокремлюються

Приклади

Неузгоджені (поєднані із означуваним словом

зв'язком керування або прилягання)

Коли вони пояснюють власні імена

Козак Максим, з кривою шаблюкою, грізно блимнув оком. В окулярах і в чорному халаті, Ліда нагадувала вчительку.

Коли вони пояснюють пропущений підмет

Під хвилями буйного волосся, скидалася на ромашку.

Відокремлення прикладок

Види за

будовою

Прикладки відокремлюються

Приклади

Поширені й непоширені

Після означуваного особового займенника

Нам, зодчим, вдячна за труди земля (Нагнибіда). Кому вони потрібні, твої острови?

Після означуваного слова, вираженого власним іменником

Дядько Євген, лісник одного з об'їздів, прокинувся на світанні.

Після означуваного слова, приєднані за допомогою слів або (= тобто), тобто, себто, цебто тощо.

А інженер, тобто Григорій, лежав під куреником горілиць (Багряний). Цікавість до белетристики, або художньої літератури, є не в усіх.

Поширені

Після означуваного слова, вираженого загальним іменником

Диригент, учитель середньої школи, рвучко змахнув паличкою (Збанацький).

Відокремлені означення на письмі виділяють комами.

Відокремлені означення іноді виділяють тире, якщо декілька відокремлених (узгоджених чи неузгоджених) означень стоять у кінці речення: Перед очимав Маланки стояла левада — зелена, весела, над річкою (Коцюбинський). Це саме правило стосується й прикладок.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити