Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Відокремлені додатки

Відокремлюються іменники з прийменниковими сполученнями крім (окрім, опріч), замість, за винятком, особливо, на відміну від і под.

Такі конструкції мають обмежувальне, розширювальне значення або вказують на заміщення одного предмета іншим. їх вважають додатками досить умовно, оскільки вони не виражають об'єктних значень, властивих додаткам, а лише пояснюють (уточнюють або обмежують) сказане в граматично основній частині речення, тому їх відносять до уточнювальних членів речення. Такі додатки відповідають на питання непрямих відмінків і з'єднуються з іншими членами речення способом керування: Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки (Стельмах). Усі, за винятком Бойчука, дивилися на Шкіпера (Трублаїні).

Звороти зі словами крім (окрім, опріч), замість, за винятком, особливо, на відміну від відокремлюють комами, якщо вони мають смислове та стилістичне навантаження.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити