Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Відокремлені уточнювальні члени речення

Уточнювальні члени речення додатково характеризують інші (уточнювані) члени речення, звужують, обмежують їхнє значення.

Найчастіше уточнювальними бувають обставини місця та часу: Звідси, з альтанки, видно весь степ. У неділю, зранку, виступили загони.

Зрідка в ролі уточнювальних членів речення вживають обставини способу дії, означення, додатки, підмети, присудки: Рівно, на повні груди, дихає степ. Обидва, Сергій і Віктор, охоче погодилися. Лунають дзвінкі, аж голубі, кроки сталевих підков. Уточнювані та уточнювальні члени іноді приєднують за допомогою сполучників тобто, або, а саме чи приєднувальних слів головним чином, зокрема тощо.

Уточнювальні обставини потрібно відрізняти від обставин, що не мають уточнювального значення. У цих прикладах важливу роль відіграє відсутність інтонації уточнення (тому не ставимо коми): Я примостився тут же в палаті на вікні. Цілу ніч до зорі я не спала.

Уточнювальні й уточнювані члени речення виступають тими самими членами речення (проте неоднорідними), відповідають на ті самі питання.

!Важливим для виявлення уточнювальних членів речення є питання, що має у своєму складі слово саме: ДЕ САМЕ? КОЛИ САМЕ? ЯК САМЕ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити