Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Складні речення, у яких два або більше простих речень рівноправні за змістом і пов'язані сурядними сполучниками, називаємо складносурядними реченнями.

Сполучники та смислові зв'язки між простими реченнями в складносурядному:

Речення зі сполучниками

єднальними: і, та, й, ні - ні, не тільки -ай, не тільки - але й, не лише - а й, не лише - але й

протиставними:

а, але, зате, проте, однак, та (у значенні але)

розділовими:

або, чи,

або - або, чи - чи,

то - то, не то - не то,

хоч - хоч.

Явища, що відбуваються

Одне явище

Явища, які чергуються,

Що означають

одночасно чи послідовно

протиставлене іншому

або одне явище спричиняє

інше.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити