Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Розділові знаки в складносурядних реченнях

Прості речення, що входять у складносурядне, відокремлюємо одне від одного комою, тире, крапкою з комою.

1. Прості речення, що входять до складносурядного, найчастіше відокремлюються одне від одного комою: На сизих луках скошено отаву, і літо буйне в береги ввійшло (Рильський). Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (Костенко).

2. Кому не ставимо, якщо обидва сурядні речення мають спільний другорядний член речення (найчастіше це обставина, зрідка - додаток), або спільне неповнозначне слово, зокрема модальну частку: Десь шумлять дощі осінні та лютують вітри. У дельфінів розвинутий інтелект і є навіть своя мова. Тільки груди злітали високо та жилка тривожно посмикувалась на скроні (Збанацький).

3. Крапку з комою ставимо перед протиставними сполучниками (рідше єднальними), якщо прості речення в складносурядному дуже поширені (мають ускладнювальні компоненти, які виділені розділовими знаками) або далекі одне від одного за змістом. Крапці з комою відповідає значна пауза: Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).

4. Тире ставимо перед сполучниками і, та (у значенні і) якщо між сурядними реченнями існує причиново-наслідковий зв'язок (перед однією з частин можемо поставити сполучник через те що) або йдеться про швидку зміну подій:

Дощ пройшов - і Київ зеленіє. Порівняйте: Через те що дощ пройшов, Київ зеленіє.

Данило натиснув пальцем на курок - і печера наповнилася гулом пострілу.

Іще одна-єдина мить - і дальній поїзд прошумить (Малишко).

Вітер дмух - і хатка бух.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити