Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Підрядні сполучники й сполучні слова

Підрядні сполучники бувають простими: що, щоб, бо, як, чи, ніби, мов, хай, якщо, якби тощо і складеними: тому що, через те що, дарма що, незважаючи на те що тощо.

Сполучники не є членами речення, вони тільки поєднують підрядне речення з головним.

Сполучні слова - це слова значущі. Вони не тільки пов'язують підрядне речення з головним, а й виступають членом підрядного речення:

Хто питає, той не блудить. Сполучне слово хто виконує роль підмета.

Роль сполучних слів виконують відносні займенники та прислівники:

хто, що, який, чий, котрий, скільки, як, де, куди, коли, звідки, чому тощо.

Слова що, як, коли можуть виконувати роль і сполучників, і сполучних слів. Якщо слово що умовно можна замінити словом який, яка, які, який, то це - сполучне слово: Тут є все, що (яке - спол. слово,) серцю треба. Панас сказав, що (сполучник) знову загляне.

Сполучні слова (прислівники) як, коли можна замінити іншими прислівниками так, настільки, тоді: Кашель клекотів у нього в грудях, як (так, наскільки клекотить) лава у вулкані. Звечора, коли (тоді, у той час) всі були зайняті, він вирушив у дорогу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити