Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Основні види підрядних речень

За значенням і будовою розрізняють три основні види складнопідрядних речень:

• з підрядними означальними;

• з підрядними з'ясувальними;

• з підрядними обставинними.

Підрядні означальні - відповідають на питання який?(яка? яке? які? якого? якої? яких?...) і залежать від члена речення в головному, вираженого іменником або іншим словом у значенні іменника: Я честь віддам титану Прометею (якому?), що не творив своїх людей рабами (Леся Українка).

Розрізняють підрядні займенниково-означальні, які пояснюють член головного речення, виражений не іменником, а займенником той, такий, усе, кожний, вжитим у значенні іменника: У пошані той у нас (який?), хто працює вміло.

Підрядні з'ясувальні - відповідають на відмінкові питання й уточнюють зміст тих слів у головному реченні, які означають різні вияви сприйняття, мислення (міркувати, згадувати, вирішувати), мовлення (говорити, відповідати, просити), почуття (радіти, бажати, щасливий, шкода): Я бачив (що?), як вітер березу зломив. Він не помітив (чого?), як минув день. Люблю (що?), як співають.

Підрядні обставинні - відповідають на ті самі питання, що й обставини в простому реченні, їх поділяють на підрядні способу дії, ступеня й міри, порівняльні, місця, часу, причини, наслідкові, мети, умовні й допустові.

Підрядне

Значення

підрядного

Питання до підрядного

У головному

У підрядному

Приклади речень

вказівне

слово

підрядний

сполучник

сполучне

слово

означальне

див. вище

який? яка? яке? які?

той, такий

що, щоб, мов, як, ніби, наче, неначе

який, чий, котрий, де, куди, що, хто, звідки, коли, як

Нещасна людина, що зрікається рідної мови. Усі, хто тільки міг, висипали з вагонів. Це був час, коли в санаторії відпочивали

з'ясувальні

див. вище

хто саме? що саме?

той

що, як, щоб, ніби, мов, наче, чи

що, хто, який, чий, де, котрий, як, куди, коли

І всі ми вірили, що своїми руками розіб 'ємо скалу (Франко).

У кого серце мудрістю багате, тому глибини всякі перейти (Малишко).

Ніхто не знав, коли випаде сніг.

місця

вказують на напрям або місце дії, про яку

повідомили в гол. реч.

де? куди? звідки?

там, скрізь, туди,

звідти

де, куди, звідки

Екскурсанти підійшли туди, де стояв автобус. Звідти, звідки показалась блискавка, сунули хмари (Панас Мирний).

часу

вказують на час дії, про яку повідомили в гол.реч.

коли? відколи? як довго? з якого часу? доки?

завжди, до тих пір, тоді як

як тільки, скоро, ледве, після того як, у той час як

коли, відколи, поки,

доки, щойно

Поки ми повертались додому, почалася ніч.

Ще не встигло сонце піднятися, як усі вже були на ногах. Коли це сталося, вони вже поїхали на станцію

способу дії

вказують на спосіб дії

як? яким способом?

так

що, як, ніби, мов, немов, наче, ніж

як

Але раптом усе так закрутилось. мо Віктор ледве встиг сховатись.

А злива так само почала відходити, як і надійшла.

(М. Стельмах)

Як дбаєш, так і маєш.

ступеня й міри

вказують на ступінь або міру вияву ознаки

у якій мірі? наскільки?

стільки, настільки

щоб, ніби, що-то

скільки, наскільки

Так місячно, шо хоч голки збирай. Справа настільки ясна, шо навряд чи потрібне обговорення.

Шо день коротший, то довша ніч.

порівняльні

за допомогою порівняння пояснюють зміст

головного

речення

як? як саме? подібно до чого?

стільки

як, мов, ніби, наче, неначе, нібито,

скільки, наскільки

Душа моя розкрита для кожного, як квітка для роси.

А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота (Рильський).

мети

вказують на мету того, про що повідомили в головному реченні

для чого? з якою метою? нащо?

для того, з тим

щоб, для того щоб, з тим щоб, аби

-

Ми у світ покликані для того, щоб усе зробити навпаки. (Кисельов)

Для того щоб любити власний народ, не треба нам ненавидіти інший (Кобилянська).

причини

вказує на причину, що викликає дію головного речення

чому? через що? з якої причини?

тому, від того

бо, тому що, через те що, оскільки, адже

-

Мали спати по черзі, бо хтось один мав підтримувати вогонь. Я таки приїду, тому що там буде Андрій.

умови

вказують на умову, за якої відбувається чи може відбутися те, про що повідомили в головному реченні

при якій умові? за якої умови?

тоді, тоді б, на випадок

якщо, якби, коли б, коли, як

-

Якби були такі тюрми, то всі б з волі пішли жити до тюрми (Багряний).

Як нема чого їсти, то й святий забунтує (Винниченко).

допустові

вказують на факти, які . могли б перешкодити тому, про що повідомили в головному реченні

незважаючи на що?

незважаючи на те

хоч (хоча), дарма що, незважаючи на те що,

хай (нехай)

скільки не, як не

Хазяйка підфарбовує щоки, дарма що стара (Хвильовий). Христя така маленька дівчинка, хоч їй і двадцять шість літ (Хвильовий).

наслідкові

вказують на наслідок того, про що повідомили в головному реченні

-

-

так що

-

Зима холодна, так що палити прийдеться довго. Ставок обмілів, так що рибу ловили руками.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити