Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Безсполучниковим складним реченням називаємо таке речення, у якому два або більше простих речень об'єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників чи сполучних слів: Лягло сонце за горою, зірки засіяли (Шевченко).

Безсполучникові складні речення з однорідними простими реченнями можуть виражати такі смислові відношення:

1) одночасність дій, явищ: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Шевченко).

2) часову послідовність дій, явищ: Минають дні, минають ночі, минає літо (Шевченко).

3) зіставлення (і протиставлення) змісту одного речення із змістом іншого: Грім гримить — земля тремтить. Не русалонька блукає - то дівчина ходить (Шевченко).

Безсполучникові складні речення з неоднорідними простими реченнями за характером їхніх смислових відношень поділяють на такі види:

Безсполучникові складні речення зі значенням:

1) умови (одне речення вказує на умову, а друге - на наслідок): Прийде вечір - усі вулиці аж гудуть піснями (Васильченко).

2) наслідку (одне речення вказує на причину, а друге - на наслідок): Вітер війнув - листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло (Тичина).

3) часу (можна додати сполучник коли): Вернувся він-уже смеркло.

4) пояснення (наступне речення пояснює попереднє): Здається чую: лопають каштани, жовто-зелену викидають брость (Стус).

5) причини (наступне речення вказує на причину дії в попередньому): Далеко на сході стало червоніти небо: сонце сходило (Маковей).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити