Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Пароніми

Виокремлюють вузьке та широке розуміння терміна паронім. У вузькому розумінні - це схожі за формою однокореневі слова, що на рівні своєї внутрішньої форми мають спільні елементи значення:

абонемент (документ на право користування книгами в бібліотеці, телефоном, місцем у театрі) - абонент (той, хто користується абонементом);

болотний (той, що перебуває в болоті) - болотистий (ґрунт);

бавовняний (зроблений з бавовни) - бавовниковий (що стосується бавовнику - рослини, з якої збирають бавовну);

білити (покривати білим) - біліти (виглядати, виднітися більш).

У широкому розумінні пароніми - це будь-які схожі за формою слова: компанія - кампанія, варта - вахта, розбещений - розпещений, промінь - пломінь.

Пароніми часто використовують у художній літературі для створення каламбурів: ідоли та ідеали.Храм і хрін!Рак і рука.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити