Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

Література

1. Кващук А.Г. Тестові завдання з синтаксису складного речення. / А.Г. Кващук. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 1997. - 48 с.

2. Кващук А.Г. Тестові завдання з синтаксису простого речення. / А.Г. Кващук. - Вінниця: Консоль, 1998. - 48 с.

3. Кващук А.Г., Гонтар Т.Ф. Матеріали з цікавої морфології української мови у запитаннях та відповідях. / А.Г. Кващук. - Вінниця: ВДПУ, 2001. - 44 с.

4. Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови. 5-11 клас. / Е. Міляновський. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. - 160 с.

5. Пономаренко В.М. Уроки морфології в школі: [У 2 ч.] / В.М. Пономаренко. - К.: Партнер, 1997.-288 с.

6. Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах. / Н.І. Тоцька. - К.: Рад. Шк« 1976.-176 с.

7. Шевченко Л.Ю. та ін. Сучасна українська мова: Довідник. / Л. Шевченко. - К.: Либідь, 1993. - 336 с.

8. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. - К.: Освіта, 1994. - 254 с.

9. Сучасна українська мова. Синтаксис / За ред. О.Д. Пономаріва. - К.: Либідь, 1994. - 256 с.

10. Українська мова. Енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія, 2000. - 752 с.

11. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови - стереотип, вид. - К.: Наук, думка, 2012. - 286 с.

12. Читай і знай!: Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я. Дзюбишина-Мельник, О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, Л.Ф. Ціпцюра. - 2-ге вид. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 198 с.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити