Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Активна та пасивна лексика

До активної лексики належать слова, які повсякденно й широко використовують у мові. Такі слова становлять ядро словникового складу мови. Активна лексика охоплює:

1) споконвічно українські слова: хліб, вода, зелений, я, такий, один;

2) численні групи іншомовних слів, спеціальні терміни, що постійно вживаються.

Наприклад: шприц, ін'єкція, переливання, розтин - у мові лікарів.

До пасивної лексики відносимо ті слова, які не належать до повсякденного мовного вжитку. Це застарілі слова, що вийшли або виходять з активного вжитку (трисвічник, волосний, князь). До пасивної лексики належать також нові слова, недавно створені або запозичені з інших мов, які ще не стали загальновживаними.

Історизми - слова, що означають предмети, які нині вийшли з ужитку, поняття, які стали неактуальними: дружинник, кріпак, мушкет, довбня, кунтуш, парторг, комсомол. Можливий процес повернення історизмів до активного словникового складу (іноді з іншим значенням): віче, гривня, староста.

Архаїзми - застарілі, давні назви сучасних речей, явищ, ознак, дій. Серед архаїзмів чимало старослов'янізмів. Поряд з архаїзмом функціонує (як синонім) звичайне сучасне слово: ланіти - щоки, чоло - лоб, уста - губи, шуйця - ліва рука, десниця - права рука, перст - палець, піїт - поет, спудей - студент, возатай - візник, глаголити - говорити, злато - золото, зело - дуже.

Неологізми - нові слова, які ще не встигли стати звичними для мовців. Загальномовні неологізми створюють для позначення нового предмета чи поняття. Якщо предмет чи поняття закріплюється в житті суспільства, то їхня назва з часом перестає сприйматися як нова й переходить до активної лексики або ж до історизмів. Слова гекачепіст, демплатформа, ваучер уже встигли перейти до історизмів.

На сьогодні неологізмами є такі слова: субсидії, аудит, ламінування, гіпсокартон, роутер, смартфон.

Авторські неологізми створюють письменники, поети, публіцисти для досягнення образності: брунькоцвіт, політпідкуватися, яблуневоцвітний.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити