Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ОРФОГРАФІЯ

Спрощення груп приголосних

Якщо в українській мові трапляється збіг двох приголосних, то може відбутися асиміляція (уподібнення) приголосних, а якщо відбувається збіг трьох приголосних, то, як правило, у вимові виникає спрощення, яке передається на письмі:

тиждень - тижня, виїздити - виїзний, честь - чесний, серденько - серце, якість -якісний. Іноді таке спрощення відбувається лише у вимові — ці випадки стосуються всіх іншомовних слів та деяких українських: студент — [студен'с'кий], але на письмі - студентський, агент - агентство [агенство], контраст - контрастний [контрасний] тощо.

! Спрощення не відбувається:

1. У таких українських словах: запасний, пестливий, кістлявий, хвастливий, випускний, хворостняк, шістнадцять [ш'існац'.ат'], шістсот [ш'iс:от], шістдесят [ш'іздеис'ат] і похідних від них: кістлявість, хвастливість тощо.

2. В іншомовних словах: агент — агентство, студент студентський, студентство, контраст - контрастний, баласт - баластний, фашист - фашистський, президент - президентство, ад 'ютант - ад 'ютантський, форпост - форпостний, компост - компостний.

3. При словозміні: артистка - артистці, артисткою, волейболістка - волейболістці, волейболісткою, кістка - кістці, кісткою, невістка - невістці, невісткою, невістчин; поїздка - поїздці, поїздкою, пустка - пустці, пусткою, пастка - пастці, пасткою, хустка - хустці, хусткою.

Винятки легше запам'ятати за допомогою такого речення:

«Шістнадцять контрастних баластних зап'ястних браслетів пестливо приховую кістлявість моїх рук», — хвастливо сказала випускниця Хворостняк.

Спрощення відбувається

лише у вимові

у вимові й на письмі

стц

невістці - невістчин

стл-сл

щастя - щасливий

стч

неві[с'ц']і, неві[шч]ин

стн - сн

перстень - персня

стськ

туристський

ждн - жн

тиждень - тижневий

нтськ

диригентський

здн — з н

виїзд - виїзний

нтств

агентство

скн - сн

тиск - тиснути

студентство

знк - зн

брязк - брязнути


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити