Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ОРФОГРАФІЯ

Правила вживання м'якого знака

М'який знак пишемо:

Приклади:

1.

Після букв д, т, з, с, ц, л, н (де ти з 'їси цілини), які позначають м'які приголосні:

- У кінці слова, якщо є м'яка вимова:

молодь, честь, скрізь, гедзь, вісь, міць, вітерець, стілець, даль, ціль, тінь, осторонь, стань, сядь, піднось.

2.

1) У середині слів м'який знак зберігаємо перед буквами, що позначають м'які приголосні

- при зміні цього ж слова;

- при утворенні нових слів:

спільний - спільні, спільність;

близький - близькість, близько;

донька - доньці - доньчин;

нянька - няньці - няньчин.

! 2) АЛЕ якщо в основі не було м'якого знака, то він НЕ зберігається в інших формах або спільнокореневих словах:

жінці - жінчин, сопілка - сопілчин,

матінка - матінці, матінчин, гонка - гонці, хустинка - хустинці,

галка - галці, балка - балці, спілка - спілці.

! 3) НЕ поширюється це правило на такі випадки:

міць - міцний, шість - шістсот,

Умань - уманський, Уманщина,

Казань - казанський, Казанщина, Оболонь - оболонський, кінь - кінський, Прип 'ять - прип 'ятський тощо.

камінь - камінчик, ремінь - ремінчик, промінь - промінчик, красень - красунчик тощо.

4) Якщо слово закінчується на твердий приголосний л, то при додаванні суфікса -ськ- з'являється м'який знак:

Урал-уральський, Арал - аральський, Інгул - інгульський, село - сільський, гуцули - гуцульський тощо.

!5)У деяких дієсловах під час творення нових слів НЕ зберігається м'який знак:

цвірінькати - цвірінчати, дзеленькати - дзеленчати, теленькати - теленчати, АЛЕ: бриньчати.

3

1) У дієслівних закінченнях третьої особи однини та множини теперішнього часу дійсного способу і в дієсловах наказового способу:

дізнається, візьмуться, котяться, підносься, АЛЕ піднісся (від підніс), станьте, сядьмо, носять.

! 2) Після приголосних ш, ж у таких дієслівних формах ніколи НЕ пишемо м'який знак:

просишся, колешся, смієшся, поріжся.

4

Після м'якого приголосного перед о в середині складу:

льон, дзьоб, сьомий, тьохкати, середньовічний, синього, чотирьох (АЛЕ чотирма).

5

У суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-

київський, половецький, волзький.

! АЛЕ буває випадковий збіг приголосних:

ковзкий ← ковзати, різкий← різко, боязкий ← боязнь, в 'язкий ← в'язкість, плаский ← пласт.

6

В іншомовних словах:

ательє, віньєтка, портьєра, консьєрж, рельєф, браконьєр, батальйон, каньйон, медальйон.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити