Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ОРФОГРАФІЯ

Написання великої літери

Велику букву використовують з розрізнювальною метою:

1. З великої букви пишемо перше слово в реченні.

2. З великої букви пишуть усі власні назви (крім загальних, наприклад: письменник, князь, село, область, море, планета тощо:

а) в іменах, прізвищах, прізвиськах, псевдонімах: Сашко, Панчук, Змій (прізвисько), Леся Українка, Каменяр (Іван Франко), Нестор Літописець·,

б) у власних назвах міфологічних істот, персонажів, кличках тварин: Перун, Дажбог, Антей, Дід Мороз, собака Рябко, Вовк і Ягня, Червона Шапочка, Лис Микита;

в) у власних астрономічних, географічних назвах, назвах держав, республік, населених пунктів, споруд, урочищ тощо: Чумацький Шлях, сузір'я Великий Віз, Полярна зірка, комета Галея, планета Земля, Європа, Південна Америка, Карпатські гори, Поділля;

г) у назвах найвищих установ та організацій: Верховна Рада України, Організація Об'єднаних Націй, Європейське Економічне Співтовариство, Рада Безпеки;

ґ) у назвах найвищих посад, почесних звань, орденів і медалей: Президент України, Маршал України, орден Свободи, медаль «За військову службу».

3. З великої літери пишемо тільки перше слово:

а) у назвах різних установ, організацій і партій: Академія наук України, Міністерство зв'язку України, Києво-Могилянська академія, Вінницька загальноосвітня школа №40;

б) у назвах свят, знаменних подій: Щедрий вечір, Великдень, Новий рік, АЛЕ день народження;

в) в усіх назвах, які беруть у лапки: видавництво «Богдан», завод «Термінал», вірш «Розмова з другом».

4. Якщо власну назву вжито в загальному значенні, але в підкреслено позитивному плані, то її пишемо з великої літери, в інших випадках - з малої: нові Ціолковські (винахідники), чергові наполеони (завойовники).

5. Утворені від власних назв присвійні прикметники на -ів- (-ов-, -ев-) та -ин- пишемо з великої букви, а відносні прикметники на -ськ(ий) - з малої: Шевченкова дума, шевченківська поезія, Сосюрина лірика, київські вулиці. АЛЕ: 1) якщо слово з суфіксом -ськ- (-цьк-, -зьк-) є складовим компонентом власної назви, то пишемо з великої літери: винниченківські оповідання (їх не багато) - Винниченківські читання (окрема назва читань)

2) у фразеологізмах власні назви з суфіксами -ів- (-ов-, -ев-), -ин-, -ськ- пишемо з малої літери: ахіллесова п'ята, гордіїв вузол, геростратова слава, наполеонівські плани;

6. З великої букви пишуть слова, ужиті в шанобливому чи піднесено-переносному значенні: звертаюся до Вас, наша Батьківщина, Збройні Сили, Високі Договірні Сторони.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити