Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ОРФОГРАФІЯ

Правопис частки НЕ

Заперечну частку НЕ завжди пишемо окремо, якщо НЕ пишеться разом, то це — префікс.

І. НЕ пишемо РАЗОМ

з іменниками

з прикметниками

з прислів- никами

з дієсловами

дієприслівниками

дієприкметниками


1) якщо слово

ТЕ ВЖИВАЄТЬСЯ БЕЗ НЕ

2) ЯКЩО НЕМАЄ ЗАЛЕЖНИХ ВІД ДІЄПРИКМЕТНИКА СЛІВ І ДІЄПРИКМЕТНИК НЕ Є ПРИСУДКОМ невиконана справа моя небілена хата

небилиця

нездара

невдаха

неук

нечупара

неборака

невблаганний

невпинний

нещадний

незабутній

нестримний

невтішний

невдовзі

невтямки

неподалік

нещодавно

нехотя

незабаром

нехтуючи

незчувшись

ненавидячи

непокоячись

неволячи

нестямившись


3) ЯКЩО СЛОВО 3 НЕ МОЖНА ЗАМІНИТИ СИНОНІМОМ БЕЗ НЕ

4) У дієслівному префіксі НЕДО пишемо НЕ разом: недобачати (погано бачити), недоїдати (погано їсти), недочувати (погано чути), проте від цих дієслів слід відрізняти дієслова з префіксом ДО:

не доплатити (не сплатити певної частини), не доважити (не зважити певної частини) та ін.

5) Дієслово не має потрібно відрізняти від заперечного слова немає. Заперечне слово немає можна замінити словом нема: Він не має зошита. - У нього немає (нема) зошита.

небезпека - загроза недруг - ворог недоля — лихо -неправда - брехня неволя - рабство

невисокий -

низький

недалекий

близький

неживий -

мертвий

несміливий -

боягузливий

недобрий -

поганий

немало - багато нешвидко - повільно недорого - дешево нехолодно memoнепривітно — грубо

6) HE у дієсловах нездужати (хворіти), непокоїтися (хвилюватися), неславити (ганьбити), нестямитися (розсердитися) пишемо РАЗОМ;

АЛЕ в іншому значенні НЕ пишемо ОКРЕМО: не здужати (не змогти), не покоїтися (не спочивати), не славити (не прославляти), не стямитися (не прийти до тями).

7) Запам'ятайте дієслова, які пишуть з НЕ разом.

неволити

недобачати

нездужати (хворіти)

недоїдати

незчутися

недодержати

ненавидіти

недооцінювати

непокоїтись (хвилюватись)

недоплатити

непритомніти

недочувати

неславити (ганьбити)

недосолювати

нехтувати

недоспати

нестямитися

недорахуватись

2. НЕ пишемо ОКРЕМО

1) ЗАВЖДИ ВИСТУПАЄ В РОЛІ ЧАСТКИ:

з числівниками

із займенниками

з дієсловами *

дієприслівниками .

не п 'ятий не один не четверо не мільйон не одна друга не півтора

не їхній не тобі не будь-хто не свій АЛЕ: неабиякий неабихто неабищо

не будувати не написати не засвітити не відпочити (випадки, коли НЕ пишемо разом з дієсловами, див. вище п. 1.7)

не будуючи не написавши не засвітивши не відпочивши (випадки, коли НЕ пишемо разом з дієприслівниками, див. вище π. 1.1)

2) ЯКЩО Є ПРОТИСТАВЛЕННЯ:

з іменниками

з прикметниками *

з прислівниками

з дієприкметниками

не ворог,

не високий,

не близько,

не написаний,

а друг;

а низький;

а далеко;

а надрукований;

не врожай,

не добрий,

не дорого,

не побілений,

а казна-що;

а поганий;

а дешево;

а пофарбований;

3.) НЕ з прикметниками пишемо ОКРЕМО, якщо прикметник виступає у ролі присудка: Цей килим не дорогий (не є дорогий). АЛЕ: Цей кипим (є) недорогий (у значенні дешевий).

4) НЕ з дієприкметниками пишемо ОКРЕМО, якщо:

а) є слово, яке залежить від дієприкметника: досі не здолана фортеця, ще не написаний роман, не бачені нами картини, не освітлена ліхтарями вулиця;

б) дієприкметник виступає в ролі присудка: Фортеця була не здолана. Цей роман не дописаний. Вулиия буде не освітленою.

3. Частки НІ (АНІ) пишемо із займенниками та прислівниками:

1) РАЗОМ: ніхто, ніщо, анікому, анічогісінько, ніякого, ніде, ніяк, нікуди, ніскільки, нітрохи, нізвідки.

2) ОКРЕМО:

а) із займенниками, якщо відділяються прийменниками: ні в кого, ані до чого, ні з яким, ані на чому, ні за ким;

б) у фразеологізмах: ні те ні се, ні так ні сяк, ні туди ні сюди, ні тенди ні сенди.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити