Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ОРФОГРАФІЯ

Основні правила переносу

Частини слів з одного рядка в наступний потрібно переносити за складами: чай-ка, книжка, зо-шит, се-стра (і сес-тра або сест-ра).

НЕ МОЖНА під час переносу:

1) розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук: ry-дзик, хо-джу. Якщо дж, дз не становлять одного звука (коли д належить до префікса, а ж або з до кореня), то їх потрібно розривати: над-звичайний, під-живляти;

2) відокремлювати від попередньої літери апостроф чи м'який знак: бур'-ян, кіль-це;

3) залишати одну літеру в попередньому рядку або переносити в наступний;

4) не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи складних слів (яка не становить складу): багато-ступеневий, а не багатоступеневий;

5) розривати абревіатури: ЗІЛ-111, МАУП, МІЛП, ЛАЗ-105.

6) розривати ініціали й прізвища, цифри й скорочені назви мір: Савельєв О.М., 28 кг, 5 га, 1998 р (АЛЕ якщо назви мір подані повністю, то їх можна перенести в наступний рядок);

7) відривати й переносити граматичні закінчення, з'єднані з цифрами через дефіс: 2-ий, 10-го;

8) розривати умовні (графічні) скорочення на зразок вид-во, та ін., т-во тощо,

9) переносити в наступний рядок розділові знаки, дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також не залишаємо в попередньому рядку відкриту дужку або лапки.

Потрібно розрізняти:

Можуть збігатися

Поділ на склади

Поділ на морфеми

Орфографічний перенос

при-клад,

при/клад,

при-клад,

за-хід.

за/хід,

за-хід,

ви-мір,

ви/мір,

ви-мір,

ви-ступ,

ви/ступ,

ви-ступ.

Можуть НЕ збігатися

[заj-ме-н:ик],

за/йм/ен/ник,

за-йме-нник (зай-мен-ник),

[нау-чeи-ниj],

на/вч/ен/ий,

на-вче-ний (нав-че-ний),

[пом-чау],

по/мч/а/в.

no-мчав (пом-чав),

[о-бjе-дна-н :а],

об'/єдн/анн/я,

об '-єд-на-ння (об '-єд-нан-ня),

[ро-з'і-рвеи-ц :а],

розі/рв/еть/ся.

ро-зі-рве-ться (ро-зір-веть-ся).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити