Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФЕМІКА

Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів

Словотвір іменників

Іменники утворюють афіксальним і безафіксним способами.

Афіксальне словотворення:

1) суфіксальний спосіб:

- дієслівна основа + суфікси -ар, -яр, -ач, -ак, -ник, -тель, -ін, -к... (навчання, варка, боротьба, турбота, гонитва тощо,),·

- прикметникова основа + суфікс -ість, -інь, -ин, -изн, -от, -ощ, -иц (гордість, далечінь, білизна, любощі, гнилище);

- іменникова основа + суфікс -ізм, -изм, -ар, -ець, -овець, -ник, -ист, -ин, -ант, -ок, -ищ, -ств, -н, -в, -няк, -от, -ус, -юч, -яч... (господар, школяр, боксер, артист, людство, рідня);

2) префіксальне словотворення:

- іменникова основа + префікс без-, до-, за-, над-, не-, па-, пра-, перед-, під-, при-, спів-, су- (пагорб, прадід, сутінь, перерозподіл, призвук);

3) префіксально-суфіксальне словотворення: префікси о-, ви-, пере-, спів-, без-, за- + іменникова основа + -ок, -ник, -ач, -к (одвірок, видолинок, перекладач, загривок тощо)

Безафіксне словотворення:

- усічення: бігати - біг, ходити-хід;

- абревіація: райком, спецкор, нардеп;

- складання: землемір, лісотундра;

- зміна значення: перекотиполе (рослина, риса характеру), полотно (тканинне, металеве тощо).

Словотвір прикметників

Афіксальне словотворення:

1) суфіксальний спосіб:

- іменникова основа + суфікси -н, -ив, -овит, -ивн, -ичн, -ав, -яв, -am, -ист, -увят, -ов, -ев, -ськ, -арн, -ів (діловитий, прогресивний, морський, батьків, радісний, красивий);

- дієслівна основа + суфікси -к, -л, -уч, -ач, -ущ, -ащ, -н, -льн, -ч (говіркий, гнилий, балакучий, вірчий);

- прислівникова основа + суфікси -н, -шн, -жн (повсякчасний, вчорашній, справжній);

2) префіксальне словотворення : пре-, за-, над-, архі-, супер-, ультра-, а-, про- + прикметникова основа (пребагатий, завеликий, анормальний);

3) префіксально-суфіксальне словотворення: префікси о-, об-, су-, без-, до- + дієслівні та іменникові основи + суфікс н- (обережний, сумісний, сурядний, безбарвний);

4) безафіксний спосіб - складання: всеохопний, історико-філологічний, яскраво-синій.

Словотвір дієслів

Афіксальний:

- суфіксальний спосіб: іменникова, прикметникова основа + суфікси -і, -и, -а, -ува (-юва), -я (учителювати, дівувати, мирити, обідати, зеленіти, синіти, веселішати). Прислівникова основа + суфікс -ува (жалкувати, рачкувати);

- префіксальний спосіб (префікси змінюють лексичне значення дієслова): бігти - вибігти, відбігти, збігти, оббігти, прибігти, забігти, добігти, перебігти, підбігти...;

- префіксально-суфіксальний спосіб: префікси у-, з-, ви-, о-, по-, роз- + іменна основа + суфікси -и, -і, -а, -ува (увиразнити, збагатити, вивільнити, оподаткувати);

- постфіксальне словотворення відбувається за моделлю: дієслівна основа + -ся (любитися, голитися);

Окрім цього, можуть бути суфіксально-постфіксальний, префіксально-постфіксальний, префіксально-суфіксально-постфіксний способи (листуватися, налітатися, приземлитися).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити