Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

Відмінки іменників

Відмінок - граматична форма іменника, якою виражають те чи інше відношення (часове, просторове, цільове, об'ємне) іменника до інших слів у словосполученні та реченні. Кожне з цих відношень і становить граматичне значення відмінкової форми. В українській мові сім відмінків, кожен з яких відповідає на певне питання й має певне значення.

Відмінок

Питання

Значення відмінка

Приклад

Називний

хто?

що?

зветься прямим, становить назву виконавця певної дії. Інші відмінки називають непрямими

Віє вітер з-під воріт (Рильський).

Родовий

кого?

чого?

1) діяча;

2) об'єкт;

3) частину цілого;

4) носія ознаки;

5) час, місце, причину, спосіб дії

виступи делегатів, будівництво заводу, склянка води, людина совісті, книга для друга, стати біля столу, сміятися до сліз

Давальний

кому?

чому?

1)особу чи предмет, для яких або на шкоду яким відбувається дія;

2)особу, якій приписується певний стан;

3) належність, стосунок, спрямування;

4) обставинні відношення

дати квіти дівчинці, нагнати страху дітям, примарилось матері, служіння народові, рахунок команді, якщо вживається з похідними (і тільки) прийменниками назустріч, усупереч, завдяки.

Знахідний

кого?

що?

1) прямий об'єкт при перехідних дієсловах;

2) об'єктні й обставинні відношення при перехідних дієсловах і вживається з прийменниками

гортає сторінки, чекати годину, піклуватись про дітей, йти на заняття, зошит у лінійку.

Орудний

ким?

чим?

1)знаряддя, засіб дії й пересування;

2)суб'єкт дії або співучасника дії;

3) час;

4) місце

копати лопатою, махнути рукою, їхати машиною, зроблений учнями, мати з дочкою, працює ночами, іти дорогою.

Місцевий

на (у) кому? на (у) чому?

1) обставинну характеристику·. місце дії, час;

2) об 'єктні відношення: знаряддя дії, засіб пересування

стоїть при дорозі, ходить по городу, прийти о восьмій годині, приїхав у січні, грати на скрипці, їхати на велосипеді, приїхати на тракторі

Місцевий відмінок вживають лише з прийменниками на,у(в), о(об), по, при.

Кличний

у формі кличного відмінка виступає найменування особи, до якої звертаються. Кличний відмінок має або своє окреме закінчення (земле, Петре, батьку), або закінчення, яке збігається з закінченням називного відмінка. Іменник у кличному відмінку виступає не членом речення, а звертанням. 3 погляду граматики в кличному відмінкові можна вживати лише іменники-істоти, але в художній літературі (особливо фольклорі) зустрічаємо й серед неістот: Повій, вітре, на Вкраїну...

Відмінок формують за допомогою закінчень (роса, роси, росі, росою), закінчень і прийменників (на воді, під водою) або синтаксичним зв'язком з іншими словами: чисте купе(Н.в.) милуюся купе (Ор.в.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити