Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

Відмінювання іменників другої відміни

Група

тверда

м'яка

мішана

іменники з кінцевим твердим приголосним основи (окрім шиплячого): озеро, абзац, стрибок, дядько;

іменники з кінцевим м'яким приголосним основи: водій, лікоть, зілля, князь, збіжжя, а також іменники середнього роду на -е з основою на нешиплячий горе, поле, сонце;

іменники з кінцевим шиплячим

приголосним (ж, н, ш, дж): плече, лівша, кущ

! Крім цього, потрібно враховувати особливості поділу на групи іменників ІІ групи чол. роду з основою нар:

Група

тверда

м'яка

мішана

Майже всі односкладові іменники (сир, мир, вир, двір, вихор), іншомовні на -ар (-яр), -up, -ур, -ор, -ір, ер: диктатор, абажур, канонір - і з постійно наголошеними -ар (-яр), -иp (лазер, стаціонар, бригадир, ювіляр, комар, звір, снігур, пазур, хабар, варвар, долар, панцир, пластир, а також муляр, столяр, маляр).

іменники з ненаголошеними в Р.в. однини суфіксами -ар, -иp (наголос на корені або закінченні): вівчар - вівчаря, лікар - лікаря, писар - писаря, поводир - поводиря, пустир - пустиря, козир - козиря, а також Ігор, якір, кучер (волосся), єгер, лобур

іменники з суфіксом -яр, що називають осіб чоловічої статі за професією або характером діяльності: бджоляр, бетоняр, вапняр, газетяр, гендляр, дігтяр, зброяр, повістяр, сміттяр, човняр, школяр, маляр

Закінчення іменників ІІ відміни

image45

У Д.в. однини іменники II відміни мають паралельні закінчення: -ові, -еві (-єві) та -у (-ю), проте в назвах неістот частіше виступає закінчення -у (-ю): селу, краю.

У М.в. однини є три ряди закінчень:

1) -ові, -еві (-єві) переважно в назвах істот: на синові, на зятеві, на Юрієві;

2) -у (-ю) для назв істот і неістот: на батьку, у візку;

3) -і (-Ї): на колесі, в лузі, на обрії.

! Кл.в. однини можуть бути закінчення —е або —ю: кравець - кравче, боєць - бійцю.

! Іменники ІІ відміни чоловічого роду у Р.в. однини можуть мати закінчення -а (-я) й -у(-ю):

закінчення -а (-я)

закінчення -у (-ю)

усі назви істот

хлопця, коня, Вітра (персонажа,)

іменники, що не охоплюються зором, не мають чітких меж

шляху, саду, лісу, космосу. Всесвіту, простору, АЛЕ: ліска, містка (наголос на закінченні)

конкретні іменники

стола, дуба, ключа, підручника

іменники, що є назвами відчуттів, дій, станів

болю, страху, сумніву, хисту, моменту

назви мір довжини, ваги, маси, грошей

кілограма, вівторка, квітня, п'ятака, тижня

назви явищ природи

вогню, інею, грому, снігур дощу, тайфуну, смерчу

Більшість науково-

технічних

термінів

атома, синуса, суфікса, числівника, параграфа, АЛЕ роду, виду, способу

абстрактні іменники, наукові течії

аналізу, розвитку, романтизму

назви населених пунктів

Києва, Львова, Лондона, Парижа, Рима АЛЕ: Кривого Рогу (друга частина співзвучна з загальною назвою «ріг»), Стародавнього Риму (держава)

географічні назви (крім населених пунктів)

Дунаю, Бугу, Пруту, АЛЕ Дністра, Дінця (наголос на закінченні), Китаю, Криту, Кіпру

назви частин тіла

носа, суглоба, пальця

назви установ та підприємств, споруд

інституту, заводу, стадіону, універмагу, будинку

назви ігор і танців

хокею, вальсу, краков'яку, твісту, АЛЕ гопака, козака (наголос)

назви речовин та мінералів

спирту, цукру, бензину, піску, кришталю

У деяких випадках закінчення залежить від контексту: каменя (конкретний камінь) - каменю (поклади), акта (документ) - акту (дія), інструмента (одиничне) - інструменту (збірне), листопада (місяця) і листопаду (падолисту) тощо.

! У кількох словах наголос впливає на правопис закінчення: столА - стОлу, мостА - мОсту, дворА - двОру.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити