Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Прикметником називаємо повнозначну частину мови, що виражає ознаку предмета й змінюється за родами, числами та відмінками. Прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

У словосполученнях з іменниками прикметники узгоджуються з ними в роді (в однині) та відмінку: широкий степ, широкого степу, широкі степи...

У реченні прикметники здебільшого виступають у ролі означень, а також іменною частиною складеного присудка: Стояли гарячі сонячні дні. А наше слово чисте, запашне.

Граматичною категорією прикметника є також словозмінна категорія ступенів порівняння. Прикметники мають повні (стягнені та нестягнені) та короткі форми.

Повні та короткі форми прикметників

В українській мові наявні повні форми прикметників (дрібний, ясний, потрібний), що відмінюються, і короткі (дрібен, ясен, потрібен), які виступають у Н.в. і З.в. однини чоловічого роду. Короткі форми вживають переважно в розмовній мові, віршах і народній творчості: Зелен стан, красен стан, славен краю Дагестан (Тичина). Пливе човен води повен.Короткі форми трапляються, як правило, серед якісних прикметників.

Повні форми прикметників бувають нестягнені (добрий, добрая, добреє, добрії) і стягнені (добра, добре, добрі).

Загальновживаними виступають повні форми прикметників: нестягнені у Н.в. однини чоловічого роду (повний, високий, прозорий) і стягнені у Н.в. жіночого та середнього родів однини та в Н.в. множини (висока, високе, високі).

Стягнені форми утворилися від нестягнених так: приголосний й, що був між голосними у закінченні, зник; два однакових голосних закінчення стяглися в один звук: добрайа - добраа - добра, добрейе - добреє - добре.

Форми прикметника

коротка

повна

стягнена

нестягнена

зелен

зелена, зелене

зеленая, зеленеє

ясен

ясна, ясне

ясная, яснеє

дрібен

дрібна, дрібне

дрібная, дрібнеє


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити