Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

Розряди прикметників за значенням

Залежно від лексичного значення, граматичних (морфологічних, синтаксичних) та словотворчих особливостей усі прикметники поділяють на три розряди: відносні, присвійні, якісні. Межі між прикметниками цих груп умовні. Оскільки прикметники широко вживають у переносному значенні, то відбувається перехід з одного розряду в інший: золотий годинник (відносний прикметник) - золоті руки (якісний), лисяча нора (присвійний) - лисяча шуба (відносний) -лисяча вдача (якісний).

Тому іноді виділяють проміжні розряди присвійно-відносних або присвійно-якісних прикметників.

Відносні прикметники

Називають ознаки предмета за його відношенням до інших предметів: бібліотечний, науковий залізний. Їх утворюють переважно від іменників: математика - математичний, золото - золотий телефон - телефонний.

Відносні прикметники виражають ознаку опосередковано, через відношення до:

• предмета, явища: скляний, кораловий, осінній, дощовий;

• призначення: шкільний, шевський, заводський;

• абстрактного поняття: політичний, античний, польський, науковий;

• місця і часу: місцевий, сьогоднішній, вчорашній, тижневий;

• числа: потрійний, двозначний, рідкісний.

Відносні прикметники мають такі граматичні ознаки:

1. Лише похідну основу: підготовка - підготовчий, захід - західний.

2. Творять синонімічні словосполучення: літній день - день літа, залізні ворота — ворота з заліза.

3. Ознака, яку вони виражають, е незмінною (неможливі ступені порівняння).

Присвійні прикметники

Вказують на належність предмета якійсь істоті (кому-небудь) і відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?

Творяться лише від назв істот:

• якщо від іменників, що є назвами людей, то використовують суфікси -ів-(-їв-): Іванів, Сергіїв або -ин- (-їн-): сестрин, Софіїн.

• якщо від іменників, що є назвами тварин, то суфікси -ач- (-яч-): собачий, котячий або -ин- (-їн-): качиний, солов'їний.

Якісні прикметники

Якісні прикметники вказують на змінну ознаку, що сприймається органами чуття безпосередньо, й означають:

1) колір: червоний, блакитний, сірий;

2) смак: солодкий, кислий, гіркий;

3) запах: ароматний, запашний;

4) вагу: легкий, важкий;

5) вік: молодий, старий;

6) форму: прямий, вузький;

7) зовнішні та внутрішні властивості: вихований, стрункий, хоробрий, боязкий, щедрий.

Якісні прикметники мають і граматичні ознаки:

1. Ступені порівняння (найголовніша граматична ознака): веселий - веселіший - найвеселіший.

2. Зменшені, пестливі, збільшені й згрубілі форми: маленький, худющий, височенний, тонюсінький.

3. Від якісних прикметників можна утворювати якісно-означальні прислівники на -о, -е: низько, весело, гаряче та іменники з абстрактним значенням (сміливість, чесність, доброта, висота).

4. Творять антонімічні пари: твердий - м 'який, старий - молодий, жвавий-млявий.

5. Деякі з них зберегли давню коротку форму: ясен, красен.

6. Можуть виражати інтенсивність ознаки сполуками типу: тихий-тихий, цікавий-прецікавий.

Деякі якісні прикметники можуть мати не всі ці особливості Однак відносні та присвійні не мають жодної з них.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити