Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

Ступені порівняння якісних прикметників

Вихідна (початкова) форма (нульовий ступінь)

ФОРМИ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ .

проста

складна

складена

Молодий

Вищий

ступінь

порівняння

молодший

-

більш молодий

гостріший

-

більш гострий

Гострий

Найвищий

ступінь

порівняння

наймолодший

якнаймолодший

найбільш (найменш) молодий

найгостріший

якнайгостріший

найбільш (найменш) гострий

Слово менш виражає міру спадного вияву ознаки: менш вдалий, менш кислий.

Слова значно, набагато, ще тощо поєднуємо з простою формою вищого ступеня порівняння: значно веселіший, набагато сильніший, ще менший.

!Не від усіх якісних прикметників можна утворити ступені порівняння:

• Від прикметників на позначення кольорів можна утворювати ступені порівняння: біліший, найчорніший, зеленіший. Винятком є кілька прикметників: фіолетовий, жовтогарячий, бузковий, а також прикметники на позначення відтінків та присмаків: темно-коричневий, кисло-солодкий.

• Не утворюють ступенів порівняння від якісних прикметників зі сталою ознакою: сліпий, глухий, німий, лисий, живий, мертвий, босий, голий, порожній, кульгавий, косий, гнідий, буланий, вороний тощо.

• Немає ступеня порівняння в якісних прикметників з суфіксами -еньк, -інк, -есеньк·, -юсіньк, -уват, -юват тощо: товстенький, малесенький, синюватий, худющий, а також з префіксом пре-, екстра-: пресильний, прекрасний, екстраординарний

Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння

При творенні вищого ступеня порівняння за допомогою суфікса -ш- прикметникові суфікси -к-, -он-, -ек- випадають: тонкий - тонший, широкий - ширший, далекий - дальший.

У деяких словах можливі паралельні форми з суфіксом -ш або -іш: багатший (багатіший), гладший (гладкіший), грубший (грубіший), тихший (тихіший), зборовший (здоровіший), молодший (молодіший), рідший (рідкіший), товщий (товстіший), швидший (швидкіший).

Перед суфіксом -ш- кореневі приголосні г, з змінюються на ж, а с - на ш Суфіксальний ш змінюється на ч: дорогий - дорожчий, вузький - вужчий, дужий - дужчий, високий - вищий.

Від деяких слів форми вищого ступеня творять за допомогою інших основ: поганий - гірший, гарний - кращий, великий - більший, малий - менший, добрий -ліпший. Такі форми називають суплетивними.

! Не творять форми ступенів:

• за допомогою слова самий (самий відомий - неправильно, потрібно найвідоміший); .

• поєднанням способів творення простої та складеної форм: більш вдаліший (потрібно більш вдалий або вдаліший); менш відоміший (потрібно менш відомий або відоміший);

• словосполученнями вищий мене, кращий нього, сильніший них: потрібно вищий за (від) мене, кращий за(від) нього - кращий, ніж він; сильніший за(від) них - сильніший, ніж вони.

• Hey всіх конструкціях можна використовувати вищий або найвищий ступінь порівняння. Наприклад: Цей маршрут найкращий (АЛЕ не можна кращий). Цей маршрут кращий за попередній (АЛЕ не можна найкращий).

• Прикметники вищого ступеня порівняння можна використовувати у сполуці з прийменниками за, від або зі сполучником ніж: веселіший за друга, сильніший від нього, спритніший, ніж ми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити