Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

Особливості відмінювання прикметників

Залежно від твердого чи м'якого кінцевого приголосного основи розрізняють прикметники твердої та м'якої груп. Умовно їх можна поділити на зелену та синю групи: прикметник зелений - це приклад прикметників твердої групи, а синій - м'якої. Тому, знаючи, як відмінюються ці прикметники, ми можемо провідміняти будь-який інший, що належить до такої ж групи (окрім прикметників на -лиций).

Тверда група

М'яка група

Прикметники, основа яких закінчується на твердий приголосний, у Н.в. однини мають такі закінчення:

Прикметники з основою на м'який приголосний або й у Н.в. однини мають закінчення

чол. рід

жін. рід

сер. рід

чол. рід

жін.рід

сер. рід

-ий

-ій

зелений

березова

ведмеже

синій

мужня

порожнє

Відмінкові закінчення прикметників

Однина (чоловічий та середній рід)

Відмінки

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

тверда група

-е, -ий

-ого

-ому

-ий, -ого

-им

-ому, - ім

м 'яка група

-є, -ій

-ього

-ьому

-ій, -ього

-ім

-ьому, -ім

У середньому роді прикметники мають такі самі закінчення, як і в чоловічому, за винятком називного - знахідного відмінків, де в середньому роді виступає закінчення -е, -є.

Однина (жіночий рід)

Відмінки

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

тверда група

-ої

-ій

-ою

-ій

м'яка група

-ої

-ій

-ою

-ій

Множина

Відмінки

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

тверда група

-их

-им

-і, -их

-ими

-их

м'яка група

-іх

-ім

-і, -іх

-іми

-іх

Прикметники на —лицай мають змішані закінчення прикметників твердої та м'якої груп:

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Н.

білолиций

білолице

білолиця

білолиці

Р.

білолицього

білолицьої

білолицих

Д.

білолицьому

білолицій

білолицим

Зн.

Н.в або Р.в.

білолицю

Н.в або Р.в

Ор.

білолицим

білолицьою

білолицими

М.

на (у) білолицьому (-ім)

білолицій

білолицих

Чергування голосних при відмінюванні прикметників

У суфіксах -ів, -їв присвійних прикметників, утворених від іменників другої відміни, при відмінюванні може відбуватися чергування голосних і з о та і з е:

У присвійних прикметників, утворених від іменників

твердої групи

м'якої групи

при відмінюванні відбувається чергування із о (написання суфікса -ів- змінюється на -ов-): столярів - столярового, ювілярів - ювіляровому.

при відмінюванні відбувається чергування ізе або / з є (написання суфікса -ів- або -їв- змінюється на -ев- або -єв-): теслярів - тесляревого, товаришів - товаришевому, Андріїв - Андрієвим


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити