Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ФОНЕТИКА

Чергування приголосних української мови

1) чергування /г/, /к/, /x/ з /ж/, /ч/, /ш/ відбувається при словотворенні та словозміні: нога - ніжка, вухо - вушко, рука - ручка. Воно виникло на спільнослов'янському мовному грунті перед голосними переднього ряду й має назву першої перехідної палаталізації;

2) чергування фонем /г/, /к/, /х/ з /з/, /и/, /с/ відбувається перед закінченням -і: нога - нозі, рука - руці, вухо - у вусі в давальному й місцевому відмінках однини іменників чоловічого, жіночого та середнього роду і в слові друзі. Це чергування зветься другою перехідною палаталізацією.

image21

Основні чергування приголосних при творенні слів

image22

Інші приголосні перед суф. -ськ-, -ств- на письмі зберігаються: багатий - багатство, студент - студентство, агент - агентство, президент - президентство.

Чергування приголосних при творенні вищого ступеня порівняння прикметників та прислівників

Г з + суф. - ш- = -жч-

ж

с + суф. - ш- = -шч- (іц)

ст

дорогий - дорожчий - дорожче

високий - вищий - вище

близький - ближчий - ближче

товстий - товщий - товще

важкий - важчий - важче

* Але легкий - легший

Чергування приголосних при творенні іменників на -ИН(А)

-ськ-, -ск- + суф. -ин- - -шч- (щ)

-цьк- + суф. -ин- = -чч-

київський - Київщина

німецький - Німеччина

черкаський - Черкащина

вояцький — вояччина

пісок - піщаний, віск - вощаний

вінницький - Вінниччина

Але Параска - Парасчин, Ониська - Онисьчин, Мелашка - Мелащин

Але Галичина, бо Галич + ин(а)

! Але солдат - солдатчина, рекрут - рекрутчина, шляхта - шляхетчина.

Чергуання приголосних при дієвідмінюванні

к//ч

пекти - печу

т // ч

крутити кручу

х//ш

дихати - - дишеш

ст//щ

чистити - чищу

с//ш

носити - ношу

п//пл

топити - топлю

г//ж

стерегти - - стережу

в//вл

ловити - ловлю

з// ж

возити - вожу

б // бл

любити - люблю

д//дж

водити - воджу

ф//фл

графити - графлю

з д//ждж

Їздити- їжджу

м//мл

ломити - ломлю (але ламаю)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити