Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

Правопис українських і російських прізвищ прикметникового типу

I. Російську літеру Е передаємо українською Є:

1. На початку складу:

а) на початку слова: Єршов, Єгоров;

б) після голосного: Благоєв, Боєв;

в) після апострофа: Аляб'єв, Зинов'єв;

г) після ь: Арсеньєв, Ігнатьєв.

2. Коли російському кореневому е відповідає українське і: Сєров, Бєлов.

3. У суфіксах -єв, -єєв після приголосного (за винятком шиплячих ж, ч, ш, дж, а також р і ц): Гордєєв, Лосєв.

У решті слів пишемо е: Семенов, Федоров.

II. Е передається:

1. йо на початку складу: Йолкін, Воробйов.

2. ьо в інших випадках: Ковальов, Огарьов.

3. е в прізвищах, утворених від спільних для українських та російських імен та загальних назв: Озеров, Нехорошеє.

4. Суфікс після шиплячих передаємо -ов під наголосом: Грачов, Хрущов.

III. Російській літері И відповідають:

1. 7: а) після голосного: Воїнов, Нурпеїсов;

б) після апострофа: Захар'їн, Гур'їн;

в) після ь: Ільїн.

2.1: а) на початку слова: Ісаков, Іванов;

б) після приголосного (крім шиплячого і ц): Мічурін, Філіпов.

3. И: а) після шиплячого та ц: Шишкін, Цецилін;

б) у префіксі при-: Привалов, Пришвін;

в) у суфіксах -ик, -ич, -иц, -ищ: Голицин, Радищев, Сальников;

г) у прізвищах, утворених від спільних для української та російських мов імен та загальних назв: Борисов, Синицин.

IV. ЬІ передається И: Чернишов, Рибаков.

V. М'який знак пишемо після д, т, з, ц, л, н, що позначають м'які приголосні, перед буквами я, ю, є, ї: Дьяконов, Ігнатьєв, Ільюшин.

VI. Апостроф пишемо після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї: Аляб 'єв, В 'юнов, Прокоф 'єв. Перед ЙО апострофа не пишемо: Воробйов, Соловйов.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити