Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ЧИСЛІВНИК

Значення числівника, морфологічні ознаки та синтаксична роль

Числівником називаємо повнозначну частину мови, до складу якої входять слова, що означають кількість предметів або порядок їх при лічбі. Відповідають на питання скільки? скількох? котрий? котра? котре? котрі? котрого? тощо.

Основною граматичною категорією числівників є відмінок. Деякі числівники змінюють за родами (два, дві; один, одна, одно)-, числами (одні, шості - один, шостий).

У реченні можуть виконувати роль підмета: Вісім ділиться на чотири. Іменної частини складеного присудка: Ти між зірками одна (Сосюра) Додатка: Стрілка годинника наближалась до дванадцяти (Бедзик). Означення: Перший день війни видався найдовшим (Збанацький). Частіше числівники виступають членами речення в сполученні з іменником: П'ятеро хлопців зайшли до класу.

Розряди числівників за значенням

кількісні

власне кількісні

Називають точно окреслену кількість саму по собі, поза зв'язком з відповідними предметами (тридцять поділити на п'ятьбуде шість), або кількість тих чи інших предметів (десять будинків). Власне кількісних числівників близько 40, вони не мають роду та числа (крім числівників один, два, тисяча, мільйон, мільярд).

неозначено-кількісні

Не вказують на точну кількість: багато, чимало, безліч, декілька, кількадесят, кількасот, кільканадцять.

Потрібно розрізняти числівники й однозвучні прислівники:

багато (числ.) тижнів - працював багато (присл.)

немало (числ.) років - пережив немало (присл.,),

чимало (числ.) людей - знав чимало (присл.)

збірні

Означають кількість предметів як їх сукупність: двоє вікон, дев'ятеро хлопців. До збірних числівників належать: двоє (двійко), троє (трійко), четверо (четвірко)... двадцятеро і тридцятеро. А також обидва, обидві, обоє.

дробові

Означають не цілі, а дробові величини в поєднанні з цілими числами або без них: три четвертих; шість восьмих; дві цілі, п 'ять десятих; півтора (півтори), півтораста.

порядкові

Означають порядок при лічбі (третій місяць, двадцятий загін), змінюються за родами, числами та відмінками, узгоджуючись з іменниками: двадцятий вік, за другим столом, п'ятого колеса.

У реченні найчастіше виконують функцію означення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити